Log in
Op 21 augustus kwam er een mailtje binnen van Rosanna Nagtegaal. Zij had onderzoek gedaan naar percepties van psychologen op het beleid rond DBC’s. Uit haar onderzoek – met een steekproef verkregen via het NIP – zou blijken dat psychologen daarover nog altijd ontevreden zijn. Of De Psycholoog geïnteresseerd was daarover te schrijven? ‘Daarom benader ik u in eerste instantie exclusief.’
Vittorio Busato

Hoe ontroerend is het als iemand aanbiedt iets exclusiefs te willen houden voor de hand die haar heeft gevoed. Maar of het echt om iets nieuws zou gaan? Ik herinnerde mij een forumstuk van psychotherapeut Arno Goudsmit uit februari 2013 waarin hij betoogde dat die dekselse DBC’s de beroepsuitoefening geen goed hadden gedaan. We spraken af dat redacteur Geertje Kindermans haar zou interviewen.

Op 29 augustus kopte Trouw, het dagblad dat adverteert met de slogan “misschien wel de beste krant van Nederland”, op de voorpagina over het onderzoek van Nagtegaal: ‘Betaling zorg frustreert psychologen’. Na lezing van het ‘exclusieve’ interview van Kindermans met Nagtegaal (zie pagina 28) – die haar sprak voor de publicatie in Trouw – dringt de vraag zich op wat misschien wel de beste krant van Nederland moet hebben bezield die mosterd na de maaltijd zo pontifi caal te brengen, temeer daar er ook methodologisch wel wat is aan te merken op het onderzoek van Nagtegaal.

Hoe dan ook, gelukkig bevat