Log in
Alles heeft Pauline over voor de moeder, die ze bij een vechtscheiding bijstaat. De verklaringen, die ze voor de Raad voor de Kinder bescherming en de advocaat opstelt, worden haar echter niet in dank af genomen. ‘Onvoldoende distantie,’ zo oordeelt het College van Toezicht en geeft haar een waarschuwing.
Henk Geertsema

Wat is er gebeurd?

Op advies van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming meldt Els zich medio augustus 2015 bij de praktijk van Paulinei. Daarna zien ze elkaar ongeveer om de drie weken. Els is op dat moment volop verwikkeld in een strijd met haar ex-partner Frans. Hun relatie was beëindigd in de loop van 2013. Samen hebben ze drie, nog minderjarige kinderen. Tot juli 2014 ziet Frans de kinderen regelmatig. In augustus van dat jaar verzoekt Frans de rechtbank om omgang en mede-gezag wat betreft de kinderen. De kinderen volgen vanaf oktober integratieve kindertherapie. Dan neemt Els de stap om aangifte te doen van seksueel misbruik van alle kinderen door Frans. Die wordt in februari opgepakt en moet een nacht op het politiebureau doorbrengen. Pauline spreekt alleen met Els. Frans of de kinderen ziet en spreekt ze niet.

In oktober stelt Pauline een verklaring op voor Els om in te brengen in het onderzoek van