Log in
Deze rubriek belicht onder zoek waaraan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-, Vidi- of Vici-beurs heeft toegekend. Deze keer: Laura Bringmann, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontving in 2019 een Veni-subsidie om een statistisch model te ontwikkelen waarmee ze kan nagaan hoe netwerken van symptomen van psychische stoornissen zich over de tijd ontwikkelen.
Geertje Kindermans

De theorie is er, de data zijn er ook al. Laura Bringmann wil zich in haar Veni-project wijden aan het ontwikkelen van een statistisch model waarmee ze, met behulp van de data, de theorie kan testen. Dat is kort gezegd hoe het zit.

Uitgangspunt van haar Veni-project is de netwerktheorie van Denny Borsboom. Die beschouwt een depressie niet als een opzichzelfstaande stoornis, maar als een cluster van symptomen die elkaar beïnvloeden. Bringmann legt uit: ‘Als je slecht slaapt, word je moe en kun je je minder goed concentreren, vervolgens word je somber. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht, die we op een gegeven moment depressie noemen. Een belangrijk inzicht van deze theorie is dus dat symptomen elkaar veroorzaken, en dat je daardoor verder in de put kunt raken, maar ook op kunt knappen. Dat zal bij verschillende individuen op verschillende manieren gaan.’

Wie gezond is, zal na een slechte nacht niet zoveel negatieve gevolgen ondervinden. Maar