Log in
In de rubriek Veni Vidi Vici wordt per aflevering een onderzoek belicht. Deze keer een Vici-beurs. Dennis Schutter, universitair hoofddocent bij psychologische functieleer aan de Universiteit Utrecht kreeg in 2019 een Vicisubsidie voor onderzoek naar de psychobiologische grondslagen van door razernij gedreven agressie.
Geertje Kindermans

In zijn Vici onderzoekt Schutter de ‘explosieve mens’; mensen die worden overvallen door plotseling opkomende razernij. Hoe loopt het woedepad bij hun in de hersenen? Schutter hoopt te kunnen aantonen dat onder andere het cerebellum – de kleine hersenen die onder de cerebrale hemisferen ligt – een rol speelt. Het cerebellum lijkt niet alleen betrokken bij motorische functies, maar ook van belang te zijn in emotie- en cognitieprocessen. Dit toonde Schutter al aan in zijn Veni-onderzoek in 2004.

In zijn promotieonderzoek hield Schutter zich al bezig met de psychobiologie van emoties en motivatie. Aanvankelijk richtte hij zich vooral op de lateralisatie van emotie en motivatie in de frontaalschors. Toen stuitte hij op papers die de kleine hersenen ook van belang achtten in deze emotie- en cognitieprocessen. Dat was nieuw. In een aantal voorstudies met hersenstimulatie – via Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) – kon hij het idee bevestigen dat de kleine hersenen een rol spelen in emotieregulatie. Daarover schreef hij zijn Veni-voorstel. Hij richtte zich