Lees verder
De afgelopen maanden zijn de besturen en ledenraden het eens geworden over de identiteit van de nieuwe vereniging. Nu zijn de leden aan zet. Hoe willen zij de nieuwe vereniging vormgeven? Wanneer is de fusie wat hen betreft geslaagd? De komende tijd spreken we leden van de gefuseerde vereniging en zijn we benieuwd hoe zij tegen de fusie aankijken. Marnix Loer (actief in de commissie Jeugd en de werkgroep Pers & Positionering) bijt het spits af.
Nederlands Instituut van Psychologen

Marnix, wie ben jij en wat voor werk doe je?

‘Ik werk als gz-psycholoog en systeemtherapeut bij KOOS Utrecht, een netwerkorganisatie die alle aanvullende jeugdhulpverlening in het westen van de stad Utrecht oppakt. We zien allerlei type gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 voorbijkomen met een enkelvoudige hulpvraag tot meervoudig complexe problemen. Ik zie hoe dezelfde gezinsdynamieken, intergenerationele patronen en stressfactoren samenhangen met verschillende vormen van mentale problemen bij kinderen.’

Wat betekent een beroepsvereniging voor jou?

‘Tijdens mijn opleiding tot gz-psycholoog, nog niet zo lang geleden, sloot ik me aan bij de NVGzP. Ik was vooral nieuwsgierig naar wat een beroepsvereniging nu doet. Daarom ben ik ook actief geworden door direct in de Kamer Opleidelingen zitting te nemen. Wat ik mooi vind aan de beroepsvereniging is dat je met elkaar kunt delen waar je in je vakgebied tegenaan loopt en daar ook oplossingen voor kunt zoeken. En andere psychologen hebben daar vaak ook iets aan. Tegelijk valt het niet altijd mee om van je achterban mee te krijgen wat er nu speelt.’

Wat hoop je dat de fusie voor jou en andere leden kan betekenen?

‘Ik hoop vooral op meer eensgezindheid onder psychologen. We staan er nogal bekend om dat we eigenwijs zijn en het vaak niet met elkaar eens zijn. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, we worden wetenschappelijk opgeleid en leren ‘kritisch zijn’. Tegelijkertijd is ons vakgebied omgeven met onzekerheden, menselijk gedrag laat zich nu eenmaal niet gemakkelijk vangen in modellen en aanwijsbare oorzaken zijn ook niet altijd eenvoudig te vinden. Laten we die onzekerheden samen omarmen en nieuwsgierig blijven, bescheiden in wat we weten maar vooral ook onze stem laten horen waar we wel degelijk al veel kennis hebben. Denk aan wat we weten over de invloed van de eerste 1000 dagen op het leven van een kind of welke mogelijkheden we allemaal hebben om mentale ontregeling weer enigszins in balans te krijgen.’

Wanneer is de fusie geslaagd?

‘Als echt ieder lid zich vertegenwoordigd voelt door de gefuseerde vereniging: van student tot klinisch neuropsycholoog, van arbeidsen organisatiepsycholoog tot gz-psycholoog en van werkend met jeugdigen tot aan werkend met ouderen.’

Zijn er nog zaken rond deze fusie die je spannend vindt?

‘Psychologen kunnen in veel verschillende werkvelden aan de slag. Het is ondoenlijk om te spreken over dé psycholoog. BIG-psychologen voelden zich tien jaar geleden onvoldoende gehoord door het NIP waardoor de NVGzP is ontstaan. Nu staan we wederom voor de uitdaging al die verschillende belangen te verenigingen en te behartigen. Gaat dat ons lukken? In een tijd waarin de verbinding tussen mensen steeds meer onder druk staat is het best spannend of wij elkaar voldoende vast kunnen blijven houden mét voldoende oog voor de eigenheid van iedere psycholoog.’