Log in
Muziek­therapie kan uitkomst bieden voor mensen die als gevolg van psychologische en/of fysieke oorzaken niet in staat zijn over hun problemen te praten. Het geeft de cliënt een mogelijkheid tot non-verbale expressie. Dit artikel beschrijft de waarde van muziektherapie middels een casusbeschrijving: Lex, een man geboren in het voormalige Nederlands-Indië, weigert in zijn laatste levensfase iedere vorm van hulpverlening, maar weet binnen muziektherapie zijn weg wel te vinden.
Monique van Bruggen-Ruffi en Annemieke Vink

Wereldwijd neemt de levensverwachting toe en zo stijgt ook het aantal mensen dat lijdt aan dementie of aan andere leeftijdgerelateerde ziekten (Ferri et al., 2005). En binnen zorginstellingen voor onder meer ouderen neemt het aantal migranten steeds meer toe.

Het aantal personen dat is verhuisd naar een ander land is inmiddels gestegen tot meer dan 125 miljoen, dit ter vergelijking met bijvoorbeeld 75 miljoen migranten in 1965 (V.N., 1999, 2009). Meer dan ooit tevoren verhuizen mensen naar nieuwe landen, op zoek naar een beter leven. Sommigen van hen doen dat op eigen initiatief, maar velen zijn gedwongen tot deze keuze vanwege problemen in het vaderland waardoor verhuizing een onvermijdelijke optie wordt. De huidige situatie van wereldwijde migratie stelt nieuwe eisen aan de zorg voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Het verlies van de sociaal-culturele gemeenschap waartoe men heeft behoord, zoals dat geldt voor in Nederland wonende mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn opgegroeid, is voor de betrokkenen een blijvend gemis, een niet meer