Log in
Jazeker, althans wel in het geval van Monique de Vries. Zij had van één van de Regionale Tuchtcolleges een berisping gekregen. In beroep bij het Centraal Tuchtcollege werd dit veranderd in een waarschuwing. Voor een geregistreerde professional maakt dat veel uit: een berisping staat in het register vermeld en is door elke cliënt te zien, een waarschuwing niet.
Henk Geertsma

Tegen Monique de Vries1, gezondheidszorgpsycholoog, werd een klacht ingediend bij één van de Regionale Tuchtcolleges. Een jonge vrouw vindt dat Monique ten onrechte informatie aan haar adoptiemoeder heeft gegeven. Zij had daarvoor geen toestemming gegeven. Op het moment dat dit speelde, was de klaagster zestig jaar. Negen jaar later probeert zij te achterhalen wat er precies gebeurd is en vraagt inzage in haar dossier. Ook wil ze graag een gesprek. Monique geeft dan aan dat zij wel een samenvatting van haar aantekeningen van de gesprekken kan maken, maar dat dat tijd kost. Haar uurtarief is € 90. Monique vraagt wat de klaagster precies wil weten, omdat een gesprek anders weinig zinvol is. Tot een afspraak komt het uiteindelijk niet.

Discussie bij regionaal tuchtcollege

In het verweer van Monique onderkent zij dat zij een fout heeft gemaakt door indertijd de informatie aan de adoptiemoeder door te geven zonder toestemming van de klaagster. Maar – zo stelt zij – klaagster