Log in
Het werkveld van psycholoogonderzoeker Peter van der Velden is stress en trauma. Zijn kind kreeg leukemie. De eerste zeven jaar na de diagnose keek Van der Velden vanuit een deels persoonlijk perspectief naar zijn werkveld, en met name naar trauma-definities, stress-symptomen, coping en steun. ‘PTSS is een construct en geen objectieve realiteit.’
Peter van der Velden

April 2011. Het dodelijke schietincident in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn staat nog volop in de belangstelling. Voor een radio-interview daarover rijd ik naar Den Haag. In de buurt van mijn bestemming gaat de telefoon over. De display toont dat mijn vrouw belt: de huisarts is net langs geweest. Bloedonderzoek heeft uitgewezen dat onze zoon (twaalf jaar) leukemie heeft, zijn vage klachten hadden niets met een virus te maken. Hij heeft een spoedopname in het Radboud Universitair Medisch Centrum geregeld. De taxi is gebeld en ze vertrekken zo naar Nijmegen. Mijn vrouw voegt daar nog aan toe dat volgens de huisarts kinderleukemie een relatief goed behandelbare ziekte is. Ik cancel het radio-interview en keer om richting Nijmegen. Onmiddellijk spelen allerlei dingen door mijn hoofd en daarom stop ik bij het eerste tankstation. Ik google wat om iets meer over leukemie te weten te komen en bel een paar vrienden. Bij aankomst hebben mijn vrouw en zoon inmiddels een…

Noot bij auteur: Veel mensen en organisaties zijn tot steun geweest in de afgelopen zeven jaar en een aantal wil ik met name noemen. De coördinatoren en docenten van het Sint-Janslyceum in Den Bosch dank ik zeer hartelijk voor alle inzet, hulp en compassie gedurende de afgelopen zeven schooljaren. Alle behandelend artsen, verpleegkundigen, nurse-practitioners, fysiotherapeuten, docenten en ziekenverzorgenden van Radboud UMC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil ik tot slot bedanken voor hun zorg, rust en begrip. Peter van Loon, Anja de Jonge en onze zoon dank ik hartelijk voor hun kritische commentaar en suggesties bij een eerdere versie van dit artikel.