Log in
Het zal je maar gebeuren: als vader te horen krijgen dat je zoon leukemie heeft. Het overkwam Peter van der Velden. Hij was op weg naar een radio-interview, toen zijn vrouw belde. Hun zoon, twaalf jaar oud, was met spoed opgenomen in het Radboud Universitair Medisch Centrum.
Vittorio Busato

Als psycholoog houdt Van der Velden zich bezig met stress en trauma. In een ontroerend mooi en tegelijk evenwichtig en diepgravend essay beschouwt hij naar aanleiding van de leukemie van zijn zoon zijn eigen werkveld en hoe de confrontatie met een levensbedreigende ziekte op hem ingrijpt. Onder meer de afwezigheid van ‘zorgen maken’ als mogelijk symptoom van PTSS in de afzonderlijke DSM-versies valt hem op. ‘De DSM gebruikt wel woorden als angst, boosheid en schuldgevoelens, maar woorden als “zorgen maken” komen bij PTSS niet voor.’ Zeer waarschijnlijk, concludeert Van der Velden, heeft hij de afgelopen jaren aan de criteria van PTSS voldaan en was hij in aanmerking gekomen voor een evidence- based behandeling. Zou hij daar baat bij hebben gehad? ‘Zonder afbreuk te willen doen aan de bruikbaarheid van dit perspectief, denk ik van niet. De eventuele PTSS was namelijk, hoe lastig ook, helemaal niet het probleem.’

Ik geloof niet dat ik eerder een (wetenschappelijk) stuk heb