Log in
Elk nieuw studiejaar organiseren studentenverenigingen introductieweken voor aspirant-leden. De meer exclusieve verenigingen, met name de corpora, maken daar een nogal spectaculaire aangelegenheid van door hun novices potsierlijke opdrachten uit te laten voeren en niet zelden aan diverse beproevingen en vernederingen te onderwerpen. Soms vinden bij zulke ontgroeningen ontsporingen plaats, net als in het leger. Peter Prudon vergelijkt ontgroening met initiatierituelen, onderzoekt waarom deze rituelen zo’n bijzondere vorm hebben, en speculeert over waarom die zo gemakkelijk kunnen ontsporen.
Peter Prudon

Bijna elk jaar in september worden we opgeschrikt door berichten in de kranten over excessen tijdens de ontgroeningsrituelen van studentencorpora. Zo werd vorig jaar een aspirant-lid van het Groningse studentencorps Vindicat dusdanig zwaar mishandeld dat hij met hoofdletsel in het ziekenhuis belandde. Een dispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps verplichtte haar aspirantleden in de gracht te zwemmen en tussen het afval te slapen. Drie van de twaalf belandden met een infectie in het ziekenhuis. Ontgroening is een beproeving waar de aspirant-leden van de studentencorpora zich gedurende een of enkele weken doorheen moeten zien te slaan om als volwaardig lid van de vereniging geaccepteerd te worden. De beproeving kan inhouden: een of twee weken in een geïsoleerd kamp verblijven, daar vuile, ludieke of langdradige taken moeten vervullen, en er vernederingen moeten doorstaan. Vooral in deze periode komen er excessen voor. Dit wordt gevolgd door een aantal clubdagen of -avonden, waarin de druk wel wordt verminderd en er meer gelegenheid tot kennismaking…