Log in
P­rof. dr. Klaas Sijtsma, decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, opende het symposium en kondigde prof. dr. Reinout Wiers (Universiteit van Amsterdam) aan als eerste spreker met zijn lezing over neurocognitieve dual process-modellen voor verslavingsgedrag.
Evi de Cock

Wiers gebruikte Plato’s metafoor van paard en ruiter, waarbij de ruiter (zelfcontrole) degene is die het paard (de impulsie) in toom probeert te houden. Deze twee samen vormen een team.
Wiers liet door middel van diverse studies zien dat individuele variaties in impulscontrole verschillen in verslavingsgedrag verklaren. Wiers liet ons ook zien dat de tests die gebruikt zijn als meetinstrumenten in deze studies ook gebruikt kunnen worden als traininginterventies. Zo kan met een aangepaste vorm van de zogeheten dot probe test, waarmee normaal selectieve aandacht gemeten wordt, door middel van een stipje op een computerscherm voorafgaand aan een glas alcohol of frisdrank de aandacht weggeleid worden van de alcohol. Na intensieve training blijkt dit ook echt een verandering teweeg te kunnen brengen in de aandacht voor het verslavingsmiddel (in dit geval alcohol).

De Approach Avoidance Task is een andere veelgebruikte test om automatische actietendensen te meten. Door middel van een joystick kan iemand een plaatje (bijvoorbeeld van een glas