Log in
Els van der Ven, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontving in 2021 een Veni-subsidie voor haar onderzoek naar waarom psychosen vaker voorkomen onder mensen met een migratieachtergrond en waar zulke psychotische ervaringen mogelijk door ontstaan.
Geertje Kindermans

Els van der Ven werkte in Canada bij een kliniek gespecialiseerd in behandelingen aan mensen met een eerste psychose. Het viel haar op dat onder de cliënten veel jonge mensen een Afro-Caraïbische achtergrond hadden. Toen ze daarop vakliteratuur indook, ontdekte ze dat dit in Groot-Brittannië een bekend gegeven was: migranten uit de Caraïben lopen een veel hoger risico op het ontwikkelen van een psychose dan Britten zonder migratieachtergrond.

Voor haar promotie aan de Maastricht University sloot ze aan bij een groot internationaal onderzoek dat dit fenomeen in verschillende landen onderzocht. Dit gegeven – mensen met een migratieachtergrond hebben een grotere kans op een psychose – is in verschillende landen aangetoond, maar het gaat vaak om verschillende groepen. In Nederland gaat het bijvoorbeeld vooral om mensen met een Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse migratieachtergrond. In het onderzoek keken Van der Ven en collega’s ook naar