Log in
Robots maken iets los in mensen wat andere technologieën niet doen.Maar waarom wordt het opeens extra spannend als robots in de zorg opduiken? Luc de Witte doet onderzoek naar technologie in de zorg en stelt dat robots daar een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De ouderenpsychologen Lilian Geurtsen en Maritza Alewijn reageren op zijn betoog.
Luc de Witte

Inleiding

Er is veel te doen over robots. Het afgelopen jaar lijkt zich een maatschappelijk debat te hebben ontwikkeld over de (on)wenselijkheid van robots en de effecten daarvan op onze samenleving. Dit debat wordt sterk gestimuleerd door publicaties van het Rathenau Instituut (Van Est en Kool, 2015), maar wordt ook in de politiek gevoerd, zoals blijkt uit ferme uitspraken van onder andere minister Lodewijk Ascher van Sociale Zaken in NRC Handelsblad over robots als bedreiging van de werkgelegenheid (NRC, 29 september 2014). Ook recente films als Robot & Frank en Big Hero 6 of de documentaire Ik ben Alice stellen vragen rond robots expliciet aan de orde.

Als onderzoeker volg ik de ontwikkeling van robots voor de zorg al een decennium lang. Ik doe zelf ook onderzoek naar de mogelijkheden van robots in de zorg. Dit debat volg ik dan ook met groeiende verbazing. Waarom roepen robots zulke sterke reacties op en moet er een maatschappelijk debat plaatsvinden, terwijl de smartphone