Log in
Het e-magazine GGZtotaal heeft een traditie overgenomen van het inmiddels ter ziele Psy: het publiceren van een lijst met de best betaalde zorgbestuurders in de ggz, gebaseerd op gegevens van het ministerie van vws en uit jaarrekeningen van de betreffende zorginstellingen. Zeventig ggz-bestuurders verdienden in 2014 boven de twee ton, maar verdienen zij dat ook? Hoofdredacteur Willem Gotink bewerkte zijn bevindingen tot een forumbijdrage voor De Psycholoog. ‘De Geestelijke Gezondheidszorg is niet complex, maar wordt complex gemáákt.’
Willem Gotink

De best betaalde bestuurder in de ggz is met afstand Jeroen Muller van Arkin. Met pensioenpremies en andere onkosten kreeg hij in 2014 een slordige € 288.000,- mee naar huis. Daarmee was hij de absolute winnaar van een top twintig, afgelopen september gepubliceerd in de GGZTotaal, het eMagazine voor de héle ggz.(1)
Tweehonderd-en-achtentachtigduizend euro. Daar kan je zo’n vijf psychologen voor aan het werk zetten. Of acht psychiatrisch verpleegkundigen. Of twaalf secretaresses, ook handig met al die bureaucratie (2). Was Muller de enige geweest die exorbitant veel betaald kreeg, dan hadden we er als GGZTotaal geen artikel aan gewijd. Misschien een nieuwsbericht, meer niet. Maar we vonden liefst zeventig bestuurders in de ggz die boven de twee ton uitkwamen. En nummer eenenzeventig zat echt niet opeens heel veel lager: bestuurders die meer kregen dan een ton zijn we niet eens gaan tellen, dat was onbegonnen werk. (Aangetekend moet worden dat, dankzij alle fusies in de recente decennia, veel ggz-instellingen onderdeel zijn