Lees verder
De Psycholoog van januari j.l. bevatte een bijdrage van Bas van Alphen, Anneloes van den Broek en Hilde Verbeek met de titel Tijd om te specialiseren in de ouderenpsychologie. De auteurs pleiten voor een apart specialisme naast de bestaande specialismen klinisch neuropsycholoog en klinisch psycholoog (artikel 14 wet big). Ofschoon wij de klinisch psychologische zorg voor ouderen van eminent belang vinden, zijn wij als hoofdopleiders absoluut geen voorstander van specialismen voor elk werkveld, maar wel van integratie van alle werkvelden in het specialisme.
Ger Keijsers, Hanna Swaab, Jos de Keijser, Jos Egger, Maartje Schoorl, Marleen Rijkeboer, Trudy Mooren

Goede zorg

De klinisch psycholoog levert goede zorg, en op diverse plaatsen in de gezondheidszorg worden steeds meer specialisten ingezet. Het afgelopen decennium is de klinisch psycholoog in toenemende mate niet alleen te vinden in algemene ziekenhuizen en ambulante ggz-poli’s, maar steeds meer in fact-teams, forensische (poli-)klinieken, ouderenafdelingen, bij mediërende behandeling bij woonbegeleiding, etc. Daarbij zijn gebieden, zoals de VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg) in de ouderenzorg nog onvoldoende bediend. Van Alphen en collega’s beargumenteren dat met een apart ouderenspecialisme die gebieden beter bediend worden. Wij denken dat breed opgeleide klinisch psychologen psychologische ervaring mee kunnen nemen uit andere sectoren en toe kunnen passen in bijvoorbeeld de VVT.

United we stand (divided we fall)

De klinisch psycholoog bestaat als specialisme meer dan vijftien jaar en heeft bij cliënten en vakgenoten, maar ook bij werkgevers en regelgevers haar sporen verdiend. Binnen de ziekenhuizen, ggz- en forensische instellingen heeft de klinisch psycholoog een vaste plaats ingenomen en in andere sectoren en doelgroepen (bijvoorbeeld (l)vb, tbs) nemen de aantallen klinisch psychologen toe. Rond de behandeling van complexe problemen voert de klinisch psycholoog de regie van de zorg voor grote aantallen cliënten. De meerwaarde van specialistische psychologische kennis bij de voordeur wordt steeds meer erkend. Ook de positionering binnen instellingen (professioneel statuut) en de onderhandelingen met werkgevers (fwg 75) en zorgverzekeraars lopen voorspoedig. Het gevaar dreigt dat als we ons gaan opsplitsen in Ouderen kp, Forensisch kp, Ziekenhuis kp en anderen, we dit kwijtraken.

Flexibiliteit

In de opleiding tot klinisch psycholoog, maar ook ná de diplomering wisselt de klinisch psycholoog gemiddeld tenminste twee keer van sector en/of doelgroep, bijvoorbeeld van ggz naar ziekenhuis, forensische psychologie en dan een tijd ouderenzorg. In het voorstel van Van Alphen en collega’s zal dit betekenen dat er telkens nieuwe big-registraties behaald moeten worden. Door de diversiteit binnen de opleiding is dat niet nodig en zal bij de wisseling van sector of doelgroep een flexibele inwerkperiode nodig zijn, daarvoor zijn nascholingsbudgetten en bestaat life-long-learning. Het houdt de klinisch psycholoog fris en scherp en bevordert bovendien de kennisuitwisseling en innovatie tussen sectoren en doelgroepen.

Diversiteit binnen de opleiding

Kortom, laten we de kennis en krachten bundelen binnen de opleiding en het mooie beroep van Klinisch Psycholoog, we hebben de kennis en inzet van Van Alphen, Van den Broek en Verbeek en vele andere experts hard nodig voor de innovatie van de psychologische zorg in Nederland. De uitnodiging staat!

Beeld: Dotshock/Shutterstock