Lees verder
Herinneringen aan emotionele gebeurtenissen lijken nauwelijks te vervagen. Dat komt doordat ze anders in het geheugen worden opgeslagen dan ‘gewone’ herinneringen. De hippocampus speelt hierin een belangrijke rol.
Jeroen van Goor, Iris Dijkstra

Emotionele voorvallen gaan je niet in de koude kleren zitten. Jaren later staan zulke gebeurtenissen je nog levendig voor ogen, met alle details die daarbij horen. Dat is bij alledaagse gebeurtenissen niet het geval. Die verliezen na verloop van tijd hun scherpte. En dat komt doordat ze anders in het geheugen worden weggeschreven.

Dat laat hersenonderzoek aan het Radboudumc zien. Het idee was dat herinneringen een soort reorganisatie in het brein ondergaan. Ze worden van de hippocampus overgebracht naar de hersenschors. Daarmee raken details in de vergetelheid. De hippocampus staat namelijk garant voor de vorming van levendige herinneringen, terwijl in de hersenschors juist globale herinneringen een plek vinden.

Bij emotionele gebeurtenissen gebeurt dat echter niet. Die blijven onder invloed staan van de hippocampus, en worden dus niet naar de hersenschors overgeplaatst. Dat blijkt uit experimenten die de Nijmeegse hersenonderzoekers bij ratten uitvoerden. Werd de hippocampus van de ratten geactiveerd, dan bleken ze zich vier weken later nog goed te herinneren welke proefopstelling hun een elektrische schok had opgeleverd. Werd hun hippocampus gedeactiveerd, dan wisten ze dat niet meer.

Dat we ons emotionele gebeurtenissen nog in detail kunnen herinneren, heeft dus naar alle waarschijnlijkheid met onze hippocampus te maken. Die blijft actief, waardoor de herinnering niet vervaagt. Fijn als het gaat om feestelijkheden waar je graag aan terugdenkt. Maar minder prettig als het dramatische gebeurtenissen betreft. (ID)

Bron: Atucha, E. et al. (2017). Noradrenergic activation of the basolateral amygdala maintains hippocampus-dependent accuracy of remote memory. PNAS, 114(34),Ž9176-9181.