Lees verder
Denken iets te weten maar er niet zeker van zijn of je aanname klopt, prikkelt de nieuwsgierigheid. En zet aan tot leren.
Else de Jonge

Onderwerpen waar mensen niks van weten of juist veel, leiden daarentegen tot desinteresse en verveling, aldus onderzoekers van de University of California. Zij legden ruim tachtig adolescenten honderd triviale vragen voor als ‘wie heeft de radio uitgevonden?’ en ‘wie schreef het liedje ‘I love Paris’?’ De respondenten moesten hun ‘best guess’ geven, vertellen hoe zeker ze waren en op een schaal van 1 tot 7 aangeven hoe nieuwsgierig ze waren naar het goede antwoord. Vervolgens kregen ze vijf seconden het juiste antwoord te zien. In de testfase die volgde kreeg iedereen dezelfde vragen nogmaals voorgelegd, met uitzondering van eerder goed beantwoorde vragen. Waar deelnemers in de eerste fase gemiddeld 18 van de 100 vragen correct beantwoordden, was dat aantal in de tweede fase opgelopen tot 69. Hoe dichter de deelnemers meenden bij het juiste antwoord te zitten, hoe hoger hun nieuwsgierigheidsniveau. Dat verband bleek voorspellend voor het geven van correcte antwoorden in fase twee en zegt volgens de onderzoekers iets over ‘leerbereidheid’.

Vraag is, afgaand op alleen dit experiment, hoe gerechtvaardigd de conclusies zijn – leren is immers meer dan triviale feiten kunnen onthouden. Maar mochten die juist zijn, dan is het een interessante precisering van de aanname dat ‘nieuwsgierigheid zonder meer’ de primaire drijfveer achter kennisverwerving is.

Bron: Wade, S. et al. (2019). The role of prior knowledge and curiosity in learning. Psychonomic Bulletin & Review. doi.org/10.3758/s13423-019-01598-6