Lees verder
Dat mantelzorgers onder zware druk kunnen staan, is niets nieuws. Maar dat veertig procent door de zorg voor een dementerende ernstig depressieve symptomen ontwikkelt, is dat wel. Van hen overweegt twaalf procent op enig moment uit het leven te stappen.
Jeroen van Goor, Iris Dijkstra

Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse VUmc onder 192 mantelzorgers van een familielid met dementie. De onderzoekers namen bij deze groep gedurende twee jaar elke drie maanden een diagnostisch interview af.

Bijna veertig procent rapporteerde op minstens één van die meetmomenten ernstige depressieve klachten. Gedachten aan zelfmoord, de wens dood te zijn of overwegingen zichzelf iets aan te doen speelden bij zo’n twaalf procent uit deze groep. Dat betekent dus dat van de totale onderzoeksgroep een op de twintig mantelzorgers op enig moment suïcidale gedachten had.

Niemand had bij de start van het onderzoek een klinische depressie of angststoornis. Mantelzorgers met suïcidale gedachten hadden ernstiger depressieve klachten en gezondheidsproblemen, ervoeren minder steun van familieleden en voelden zich eenzamer dan mantelzorgers zonder suïcidale gedachten.

Meer onderzoek is evenwel nodig om de mantelzorgers die een verhoogd risico lopen er vroegtijdig uit te kunnen pikken en preventieve maatregelen te kunnen nemen. (ID)

Bron: Joling, K.J. et al. (2017). The occurrence and persistence of thoughts of suicide, self-harm and death in family caregivers of people with dementia: a longitudinal data analysis over 2 years. International Journal of Geriatric Psychiatry, open access.