Lees verder
De kosten voor de gezondheidszorg rijzen de pan uit, dus moeten we op zoek naar online alternatieven. Maar werken die ook?
Iris Dijkstra

Kun je angst en depressie aanpakken door online CGT aan te bieden, al dan niet in combinatie met deelname aan een internet support groep (ISG)? Dat is uitgezocht door een groep wetenschappers uit Pittsburgh. Zij kregen van huisartsen 704 patiënten met angst- en/ of depressieve klachten doorverwezen, en wezen hen at random toe aan een van de volgende drie condities: alleen online CGT (groep 1), zowel online CGT als ISG (groep 2), of alleen de gebruikelijke (live) huisartsenzorg (controlegroep).

Zes maanden na de start van de behandeling bleken zowel groep 1 als groep 2 erop vooruit te zijn gegaan in psychisch-gerelateerde kwaliteit van leven, stemming en angst. In groep 1 waren het vooral de 35- tot 59-jarigen die profiteerden van de aangeboden behandeling, in groep 2 waren het de zestigplussers. Weer zes maanden later waren de effecten binnen groep 2 verdampt. Binnen groep 1 hadden de 35- tot 59-jarigen en alleenstaanden nog wel baat bij de therapie. Zij voelden zich beter dan de controlegroep. Hoe meer online CGT-sessies ze hadden gehad, hoe sterker hun klachten afnamen.

Huisartsen kunnen patiënten met angst- en/of depressieve klachten dus beter online CGT aanbieden dan zelf te proberen de klachten aan te pakken. Deelname aan een internet support groep lijkt aan de werkzaamheid van online CGT weinig toe te voegen. (ID)

Bron: Rollman, B.L. et al. (2017). Effectiveness of online collaborative care for treating mood and anxiety disorders in primary care – A randomized clinical trial. Psychiatry. doi: 10.100/jamapsychiatry. 2017.3379