Lees verder
Wat kan muziektherapie betekenen voor mensen die moeite hebben hun aandacht vast te houden? Veel, suggereert een Nederlandse pilotstudy. En dat is goed nieuws voor de forensische psychiatrie.
Annemarie Huiberts, Arend van Dam, Iris Dijkstra

Psychiatrische patiënten met psychotische klachten kunnen door muziektherapie hun aandacht beter vasthouden. Dat suggereert een Nederlandse pilotstudy onder 31 patiënten van Inforsa, een kliniek voor mensen met zeer ernstige psychiatrische problematiek. Een hoopgevend resultaat, want wie zijn aandacht beter vasthoudt, stopt minder snel met behandeling, is het idee. En met succesvolle behandeling zouden forensisch-psychiatrische patiënten minder snel recidiveren.

Uit eerder onderzoek bleek al dat bij muziek maken én luisteren allerlei aandachtsgebieden in de hersenen betrokken zijn. Ook was al duidelijk dat mensen met psychotische klachten veel cognitieve problemen hebben, waardoor het lastig is nieuwe vaardigheden aan te leren of inzichten te verwerven. Muziektherapie kan voor deze groep dus weleens een uitkomst zijn, meenden de onderzoekers.

Aan hun experiment deden uitsluitend mensen mee die gedwongen waren opgenomen. Ze hadden allemaal psychotische klachten en grote moeite hun aandacht ergens bij te houden. De helft kreeg zes weken lang een halfuur per week muziektherapie, de andere helft kreeg een standaardbehandeling. Tijdens de muziektherapie werd geoefend met aandacht, waarbij de oefeningen steeds moeilijker werden.

Wat bleek? De experimentele groep hield de aandacht na zes weken muziektherapie beter vast dan de controlegroep. Een hoopgevend resultaat als je bedenkt dat maar een kleine groep is onderzocht en er slechts zes keer een halfuur muziektherapie werd gegeven. Toch presenteren de auteurs hun conclusies met de nodige voorzichtigheid. Meer onderzoek, bij een grotere groep, is nodig.

Bron: Alphen, R. van et al. (2019). Musical Attention Control Training for psychotic psychiatric patients: An experimental pilot study in a forensic psychiatric hospital. Frontiers in Neuroscience, 13:570. Doi: 103389/fnins.2019.00570.