Lees verder
Mensen die hun agressieve impulsen slecht kunnen beheersen, hebben de neiging om direct op anderen af te stappen wanneer zij zich bedreigd voelen. Serious games proberen dit automatische toenaderingsgedrag te verminderen.
Annemarie Huiberts, Arend van Dam, Iris Dijkstra

Veel patiënten in de forensische psychiatrie hebben moeite hun agressieve impulsen te controleren. Agressieregulatie- trainingen gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie zijn echter slechts beperkt effectief. Allereerst omdat ze een beroep doen op vaardigheden die bij deze doelgroep niet sterk ontwikkeld zijn, zoals zelfreflectie en een intrinsieke motivatie om te veranderen. Ook ligt in deze trainingen de focus op bewuste overtuigingen, terwijl die bij agressief gedrag niet zo’n sterke rol spelen. Serious games komen aan beide bezwaren tegemoet. Ze vereisen zelfreflectie noch intrinsieke motivatie en zijn gericht op automatische gedragstendensen. Bovendien zijn ze ook nog eens fun, omdat ze verschillende moeilijkheidsniveaus met extra uitdagingen en beloningen bevatten.

De Virtual Reality Game for Aggression Impulsive Management (VR-GAIME) is een nieuwe serious game, ontwikkeld door de Pompestichting in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze game lopen deelnemers als pakketbezorger in een 3D-virtuele winkelstraat. Als ze een vriendelijke avatar tegenkomen moeten ze naar voren buigen met hun hele lichaam, bij een onvriendelijk avatar moeten ze terugdeinzen. Maken ze een fout, dan verliezen ze een pakketje. Zo worden ze getraind sociaal bedreigende stimuli te vermijden in plaats van te benaderen.

De VR-GAIME, vijf sessies van een half uur, is bedoeld als aanvulling op een cognitieve interventie. De toegevoegde waarde wordt op dit moment onderzocht bij de polikliniek van de Pompestichting. Wordt vervolgd.

Bron: Smeijers, D. & Koole, S.L. (2019). Testing the effects of a virtual reality game for aggressive impulse management (VR-GAIME): Study Protocol. Frontiers in Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00083