Lees verder
De Ledenraad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) benoemt Hans de Veen per 1 juli 2019 als voorzitter van het Algemeen Bestuur. Hij volgt Jeroen Muller op die sinds juni 2013 fungeerde als vicevoorzitter van het NIP en vanaf april 2018 als voorzitter.
Redactie

Hans de Veen: ‘Psychologie is een mooie en krachtige wetenschap. De maatschappij en de burgers mogen veel verwachten van een goede en gewetensvolle inzet van onze kennis. Er speelt momenteel heel veel: onze (geestelijke) gezondheid, het enorme scala aan technieken van gedragsbeïnvloeding, de explosieve ontwikkeling van kennissystemen die van mensen zijn losgezongen, om maar een kleine greep te doen. Dat is voor een groot deel psychologenwerk. Psychologen moeten zich verenigen voor een goede beroepsbeoefening. Daarin heeft het NIP een sleutelpositie. Ik vind het een eer om daar als voorzitter van de vereniging een bijdrage aan te leveren.’

De Veen gaf meer dan 30 jaar leiding in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ruim 18 jaar zat hij in een bestuursfunctie, onder meer bij Mondriaan, Parnassia Bavo groep, Dichterbij en de FGzPt. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het opleiden van psychologen en leidinggevenden in de GGz als docent en supervisor. De Veen heeft voor en namens het NIP veel bestuurswerk gedaan, bijvoorbeeld als vicevoorzitter van de oude sector G, voorzitter van de Kamer gezondheidszorgpsycholoog en van het CONO.

Jeroen Muller is verheugd met de benoeming van Hans de Veen en ziet in hem een waardig opvolger. ‘Hans kent het NIP en de wereld van de psychologie en psychologen goed. Hij heeft als bestuurder veel ervaring en is nieuwsgierig naar de volle breedte van het NIP. We zijn blij dat hij bereid is voorzitter van onze mooie en bloeiende vereniging te worden. Ik wens Hans en het bestuur veel succes!’

In de afgelopen jaren heeft Jeroen Muller een belangrijke bijdrage geleverd aan het NIP. Extern behartigde hij de belangen van NIP leden op belangrijke bestuurlijke dossiers. Zo stond hij aan de wieg van de Agenda GGZ voor gepast gebruik en transparantie (AGGT) die belangrijke vernieuwingen in de ggz inluiden, en trad hij naar voren om de Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP toegelaten te krijgen tot de wet BIG. In deze en andere dossiers trad hij veelvuldig in overleg met bewindspersonen en ambtenaren op hoog niveau. Voor de vereniging trad Jeroen op als een zeer verbindend bestuurder, die de verschillende geledingen binnen het NIP op een lijn wist te krijgen. Ook is hij een van de drijvende krachten geweest om de herstructurering van het NIP tot een succes te maken.