Lees verder
Het NIP is de grootste vereniging van psychologen in Nederland. We zetten ons in voor jou als professional en voor de psychologie in het algemeen. Dit doen we door de professionele standaard hoog te houden en het vak stevig op de kaart te zetten. Met 13.000 leden zijn we een serieuze gesprekspartner in Den Haag, bij gemeenten en in het bedrijfsleven. Zo krijgen we samen meer voor elkaar!

Dankzij jouw steun kunnen wij ons inzetten voor ons mooie vakgebied: de psychologie. Bij alles wat we ondernemen zijn we in contact met de secties en de gremia van de vereniging. Want een goede vereniging kan alleen bestaan met en door haar leden.

Dit heeft het NIP voor jou gedaan en bereikt in 2019


100 vakinhoudelijke evenementen,100 vakinhoudelijke evenementen, waaronder het succesvolle lustrumcongres ‘De veerkracht van de psyche’ en het COTAN jubileumsymposium.


100 vakinhoudelijke evenementen,Het NIP Carrière event voor GZ-psychologen met werkgevers, recruiters, opleiders, lezingen en advies op maat.


Door lobby van NIPDoor lobby van NIP kan de GZ-psycholoog worden ingezet als Wzd-functionaris.


Door o.a. deelname aan hetDoor o.a. deelname aan het Hoofdlijnenakkoord GGZ: 945 meer opleidingsplekken (335 meer dan in 2018). Geen eigen bijdrage meer voor GZ/KP/KNP opleidingsplaatsen.


Eerlijke beloning van psychologenEerlijke beloning van psychologen: salarisverhoging binnen meerdere CAO’s.


Door lobby van NIPActieve lobby richting overheid en campagne richting werkgevers om het belang te onderstrepen van Arbeid & Organisatie psychologen en psychologen Arbeid & Gezondheid.


Het NIP zit namens 11 beroepsverenigingenHet NIP zit namens 11 beroepsverenigingen in de stuurgroep van het landelijke programma Zorg voor de Jeugd.


Het NIP heeft actief bijgedragenHet NIP heeft actief bijgedragen aan suïcidepreventie: méér aandacht hiervoor in de opleidingen.


Ontwikkeling en herziening vanOntwikkeling en herziening van ca. 100 richtlijnen en zorgstandaarden in de GGZ, jeugdzorg en langdurige zorg.


Het NIP heeft actief bijgedragenBijdrage aan diverse ministeriële conferenties zoals Leven Lang Ontwikkelen en de Dag van het Gedrag.


En, niet te vergeten:

  • Vele beroepsethische vragen beantwoord via het spreekuur. De COTAN heeft 18 tests beoordeeld. College’s van Toezicht en Beroep hebben 62 klachten behandeld.
  • Bijdrage aan bekostigingsvraagstukken in de zorg.
  • Verenigingsregisters onderhouden
  • 20 keer in het nieuws geweest.
  • Alle 7.091 vragen die binnengekomen zijn bij het informatiecentrum behandeld.
  • 11 maal het tijdschrift De Psycholoog op de deurmat en het online platform vernieuwd.

Samen staan we sterk

We zetten ons in voor alle psychologen in ieder werkveld en in elke fase van hun carrière. De 18 verschillende secties en de centrale commissies vormen daarbij het hart van onze vereniging. Zij organiseren bijeenkomsten, delen kennis en zetten zich in voor jouw belangen, ondersteund door het bureau. In het Huis van de Psychologie is er voor ieder werkveld en vakgebied een kamer! In 2020 zetten we ons weer heel graag voor jou in.

Hartelijke groet,
mede namens het Algemeen Bestuur en de ledenraad,

Hans de Veen Monique Rook
Voorzitter Directeur