Lees verder
Wat voor de één slechts milde stress oplevert, is voor de ander een traumatische ervaring. Nijmeegse onderzoekers hebben ontdekt dat onze veerkracht samenhangt met de mate van activiteit in onze voorhersenen tijdens emotioneel uitdagende situaties.
Annemarie Huiberts

Wat bepaalt of iemand na een stressvolle gebeurtenis klachten zal ontwikkelen? Om deze vraag te beantwoorden werd een groep van 185 politieagenten in opleiding gevolgd tijdens een stagejaar waarin zij heftige gebeurtenissen meemaakten, zoals bedreiging bij een gewelddadige overval.

Zowel aan het begin als aan het eind van het stagejaar werd gemeten hoeveel traumagerelateerde stressklachten de agenten hadden, en hoeveel heftige gebeurtenissen zij hadden meegemaakt. Ook moesten de agenten in een MRI-scanner de approach-avoidance taak uitvoeren, waarbij zij met een joystick gezichten naar zich toe of van zich af moesten bewegen. De opdracht om blije gezichten van je af en boze gezichten naar je toe te bewegen, is tegen-intuïtief en vereist dat iemand controle heeft over zijn of haar automatische emotionele reacties. Deze controle wordt uitgeoefend door de anterieure prefrontale cortex, het gebied voor in onze hersenen.

Hoe meer agenten tijdens hun stagejaar waren blootgesteld aan heftige gebeurtenissen, hoe meer stressgerelateerde klachten zij na afloop van het jaar ontwikkelden, zo bleek uit het onderzoek. Agenten met een actievere prefrontale cortex hadden echter – bij gelijke blootstelling – minder klachten ontwikkeld dan agenten bij wie de voorhersenen tijdens de approachavoidance taak minder activiteit hadden vertoond. De onderzoekers concluderen dat een sterke prefrontale controle iemand weerbaarder maakt tegen stress. Het is nog onduidelijk of deze weerbaarheid, bijvoorbeeld met hulp van neurofeedback, getraind kan worden.

Bron: Kaldewaij R. et al. (2021). Anterior prefrontal brain activity during emotion control predicts resilience to post-traumatic stress symptoms. Nature Human Behaviour, doi 10.1038/s41562-021-01055-2

Beeld: Jolygon/shutterstock.com