Lees verder
Dat de hersenen van psychopaten anders werken dan die van niet-psychopaten, was al bekend. Recent onderzoek laat zien dat de communicatie in het brein bij deze mensen soms effciënter, en soms juist minder efficiënt verloopt. Goed om te weten als je een behandeling start.
Iris Dijkstra

Psychopaten zijn mensen met problemen op het interpersoonlijke en affectieve vlak. Ze kennen bijvoorbeeld weinig empathie en vinden het geen bezwaar om anderen te belazeren. Maar ze hebben ook antisociale en impulsieve neigingen. Zo worden ze gauw agressief en gewelddadig, en laten ze vaak delinquent gedrag zien.

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat de hersenen van psychopaten anders werken. Maar hoe de communicatie binnen de hersenen verloopt, was nog niet bekend.

Daarom onderwierp een groep psychologen 158 proefpersonen uit de algemene bevolking aan een EEG. Gekeken werd naar de mate van neurale activiteit wanneer de proefpersonen zich in een rusttoestand bevonden. Bij de affectieve en interpersoonlijke kenmerken van psychopathie bleek de communicatie in het brein niet zo efficiënt te verlopen. Bij de antisociale en impulsieve eigenschappen verliep de neurale communicatie juist efficiënter dan normaliter. Die efficiëntere communicatie lijkt trouwens ook een nadeel te hebben. De hersenen raken namelijk eerder overbelast.

De auteurs concluderen dat kenmerken van psychopathie ook in de algemene bevolking voorkomen, en dat deze eigenschappen in de hersenen een verschillend patroon van communicatie laten zien. Daarnaast stellen ze dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen de verschillende kenmerken van een psychopathische persoonlijkheid, aangezien zij in het brein verschillend werken. Alleen zó kun je crimineel, agressief en gewelddadig gedrag goed behandelen. (ID)

Bron: Tillem, S. et al. (2018). Psychopathic traits are di†erentially associated with e©ciency of neural communication. Psychophysiology, 26 April 2018 (online version), https://doi.org/10.1111/psyp.13194.