Lees verder
Dat klimaatverandering ook gevolgen heeft voor de mentale gezondheid is evident. Maar hoe groot die gevolgen precies zijn, is ondanks veel onderzoek nog onduidelijk.
Annemarie Huiberts

Het aantal overzichtstudies naar de psychische gevolgen van klimaatverandering is exponentieel gegroeid. Toch blijft de kennis op dit terrein versnipperd. Dat komt omdat die studies zich allemaal focussen op slechts één aspect van klimaatverandering, bijvoorbeeld op aardbevingen of overstromingen. Daarom besloot een internationale groep onderzoekers de resultaten van 24 overzichtsstudies te inventariseren. Ze keken niet alleen naar natuurrampen, maar ook naar vervuiling en een gebrek aan groen. Helaas liet de kwaliteit van de studies te wensen over. Liefst 21 van de 24 studies voldeden niet aan basale kwaliteitscriteria, zoals het correct uitvoeren van statistische methodes.

De onderzoekers formuleren hun conclusies dan ook uiterst voorzichtig. Over het effect van natuurrampen zijn ze het meest stellig: redelijk wat bewijs duidt erop dat deze ptss, depressie en angst veroorzaken. De bewijslast voor het verband tussen luchtvervuiling en psychische klachten is al minder sterk. Er zijn aanwijzingen voor een zwak verband met depressie- en angstklachten. Ook lijken kinderen wiens moeders tijdens de zwangerschap aan luchtvervuiling hebben blootgestaan een licht verhoogd risico op autisme te hebben. De invloed van een gebrek aan groen is het minst onderzocht. Mogelijk is er een zwak verband met depressieve klachten.

Bron: Cuijpers, P. et al. (2023). Impact of climate events, pollution, and green spaces on mental health: an umbrella review of meta-analyses. Psychological Medicine, doi.org/10.1017/S0033291722003890

Beeld: Jacob_09 / Shutterstock