Lees verder
Gentse onderzoekers wisten in een  grote Vlaamse steekproef twee groepen  jongeren te onderscheiden met  een temperament dat hen kwetsbaar  maakt voor het ontwikkelen  van psychische problemen.
Annemarie Huiberts

Zo’n 10% van de jongeren die aan het  onderzoek deelnamen behoort tot de  happy few. Deze veerkrachtige jongeren  ervaren in het algemeen veel positieve  gevoelens, weinig negatieve gevoelens  en zijn in staat bewust controle uit te  oefenen over hun gedrag. Dankzij hun  temperament zullen zij niet snel psychische  klachten krijgen. Ongeveer 8% van  hen heeft precies het omgekeerde profiel  en is dus juist wel kwetsbaar voor het  ontwikkelen van psychopathologie. Dat  geldt ook voor de 14% van de jongeren  met een reactief profiel die zowel veel  positieve als veel negatieve gevoelens  hebben maar hierover weinig controle  ervaren. De overige jongeren (67%),  scoort gemiddeld op de drie temperamentskenmerken.  In vergelijking tot  de jongeren met een gemiddeld profiel,  bleken de jongeren met een kwetsbaar  of reactief profiel minder goed in staat  hun emoties te reguleren en meer  depressieve klachten te ervaren. De  onderzoekers beschouwen de depressieve  klachten van jongeren met een  gemiddeld profiel als typerend voor de  adolescentie. Met een persoonlijkheidsvragenlijst  kun je onderscheid maken  tussen deze depressieve klachten van  voorbijgaande aard, en klachten die wijzen  op een onderliggende kwetsbaarheid.  In het laatste geval is een vroegtijdige  behandeling aangewezen die is  gericht op het aanleren van adaptieve  emotieregulatiestrategieën.

Bron: Van Beveren, et al. (2020). Just the way you  are. Understanding emotion regulation strategies  in youth from temperamental differences. Journal of  Research in Personality, doi.org/10.1016/j.jrp.2020.103989  

Beeld: CandyRetriever/shutterstock.com