Lees verder
Ventileren is belangrijker dan gedacht. Niet alleen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ook om leerprestaties te bevorderen, laat veldonderzoek in Limburg zien.
Iris Dijkstra

Heeft uw kind moeite met rekenen of begrijpend lezen? Zet eens een raam open! Frisse lucht blijkt namelijk een serieus effect te hebben op cognitieve prestaties. Vooral oudere basisschoolleerlingen zijn gebaat bij goede ventilatie. Ze scoren beter op de taal- en rekenonderdelen van de Citotoets als er in het voorafgaande halfjaar goed is geventileerd. Daarmee hebben ze dertien procent meer kans op een havo/vwo-advies.

Dat wijst onderzoek onder 27 Limburgse basisscholen uit. In 270 klassen waren al in 2017 binnenklimaatsensoren geïnstalleerd. Zij meten de hoeveelheid co2 in de lucht. Doordat op basisscholen standaard elk halfjaar toetsen worden afgenomen, konden de onderzoekers kijken wat het effect was van een hoger of lager co2-gehalte in het klaslokaal in het halfjaar dat aan de toets voorafging.

Die effecten waren niet mis. Hoge concentraties co2 in het klaslokaal verlagen de schoolprestaties. Vooral als het gaat om rekenen en begrijpend lezen, en vooral bij oudere basisschoolleerlingen. Verontrustende uitkomsten, aangezien dertig procent van de scholen in Nederland de ventilatie niet op orde heeft. De schoolsluitingen om de coronapandemie het hoofd te bieden hadden op de cognitieve prestaties van leerlingen een veel kleiner effect dan de hoeveelheid co2 in het klaslokaal.

De vierhonderd miljoen euro die onze regering in 2020 uittrok om de ventilatie op scholen te verbeteren is een goed begin. Er is overigens ook nog een andere oplossing: maak de klassen een stuk kleiner. Ook dat scheelt co2-uitstoot.

Bron: Duran, N., Eichholtz, P. Kok, N., & Palacios, J. (2022). Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen. ESB, 9 december. Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen (esb.nu)

Beeld: Kzenon / Shutterstock