Lees verder
Laat je het eerste lesuur bijna een uur later beginnen, dan krijgen jongeren meer slaap en doen ze het beter op school. Dat laat Amerikaans onderzoek zien.
Iris Dijkstra

Veel pubers gaan laat naar bed en zijn ’s ochtends niet wakker te krijgen. Dat heeft met hun biologische klok te maken: die verschuift naar achteren. Met als gevolg dat tieners vaak te weinig slaap krijgen, hetgeen hun schoolprestaties niet ten goede komt.

Om het jongeren wat makkelijker te maken, experimenteren al verschillende scholen met latere aanvangstijden. Of dat ook zoden aan de dijk zet, was vooralsnog onduidelijk. Onderzoek leunde op zelfrapportage, dus de vraag is wat je met de resultaten daarvan aan moet. Slaperige pubers vragenlijsten laten invullen lijkt niet de meest betrouwbare methode.

In Seattle bedachten ze er wat op. Twee scholen daar besloten het eerste lesuur te verschuiven van tien voor acht naar kwart voor negen. Een groep Amerikaanse onderzoekers vroeg leerlingen vervolgens een polsband te dragen die hun slaappatroon registreerde. In totaal deden 174 leerlingen aan het onderzoek mee, verdeeld over twee scholen en twee cohorten. Bij het ene cohort werd de slaap gemeten vóórdat de schooltijden werden aangepast, bij het andere cohort een jaar later, nádat de schooltijden waren aangepast.

Leerlingen bleken onder het nieuwe regime te floreren. Ze sliepen 34 minuten langer en hun schoolprestaties gingen erop vooruit. Ook waren ze minder slaperig in de klas. De vraag is nu wat aanpassing van de aanvangstijden op Nederlandse scholen voor effect zou hebben. De meeste scholen in Nederland beginnen namelijk al een heel stuk later dan die in de Verenigde Staten.

Bron: Dunster, G.P. et al. (2018). Sleep more in Seattle: Later school start times are associated with more sleep and better performance in high school students. Science Advances, 4(12), 12 Dec 2018, eaau6200, DOI:10.1126/sciadv.aau6200.