Log in
Homo Plasticus: over het menselijk aanpassingsvermogen door Roel Verheul (2022) Utrecht: Ten Have, 283 p.
Karel Soudijn

Gaat het slecht met de mensheid en de wereld? Psycholoog Roel Verheul roept ons op om crisisgevoel te vervangen door een evolutionaire kijk op onszelf en onze omgeving. Mensen zijn goed in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaak hebben we het idee dat we steeds dezelfde persoon zijn, of dat we door een enkele factor worden voortgedreven. Dit is volgens de auteur echter een illusie die in bepaalde opzichten wel functioneel is, maar die we beter kunnen doorbreken. Om ons daarbij te helpen, schreef Verheul een boek dat niet alleen gebaseerd is op inzichten uit de psychologie, maar ook uit disciplines zoals biologie, hersenwetenschap, genetica, psychopathologie, economie, geschiedenis en politicologie. Ook helpt het om