Log in
Het goede leven. Lessen van het langstlopende wetenschappelijke onderzoek naar geluk door Robert Waldinger & Marc Schulz (2023) Utrecht: Ten Have, 395 p.
Arjan van Dam

Het doen van longitudinaal onderzoek is notoir lastig. De weg ligt bezaaid met statistische en methodologische hobbels en dan is er nog het onvermijdelijke spook van uitval, waardoor de steekproef steeds verder uitdunt. In dit boek worden de onderzoeksresultaten van de Harvard Study of Adult Development, ’s werelds langstlopende longitudinale onderzoek naar geluk, beschreven. Het onderzoek begon in de jaren dertig van de vorige eeuw onder 268 studenten van Harvard, onder wie J.F. Kennedy, en 456 jongeren uit Boston. Alleen al vanwege deze duur verdient deze studie veel lof en aandacht.

Het onderzoek was