Log in
Trauma en geheugen: Hoe brein en lichaam traumatische ervaringen levend houden. Door: Peter A. Levine (2018). Eeserveen: Mens! 286 p.
Sanne Houben

Peter Levine, grondlegger van de ‘Somatic Expe riencingtherapie’, richt zich in dit boek tot therapeuten, maar ook tot eenieder die geïnteresseerd is in of last heeft van traumatische herinneringen. Het boek bevat een basisuitleg over hoe het geheugen werkt en persoonlijke anekdotes, en een adviserend model voor therapeuten om te hanteren in de praktijk.

Werken met bewuste herinneringen staat nog altijd centraal in veel therapeutische interventies. Levine adviseert therapeuten zich te richten op procedurele herinneringen (bijvoorbeeld fietsen, maar ook de automatische vecht, vlucht, bevriesreactie bij gevaar) en stelt daarbij dat traumatische ervaringen lichamelijk worden opgeslagen. Zonder kennis te hebben over hoe trauma opgeslagen wordt in het lichaam, zal een therapeut verward en vertwijfeld te werk gaan, waardoor een patiënt (en hun naasten) meer zullen lijden.

Therapeuten dienen te ‘heronderhandelen’ met het trauma om dat te verwerken. De zintuigelijke elementen worden geleidelijk naar boven gehaald om de biologische vecht, vlucht, of bevriesreactie te veranderen. Zo waak je er als