Log in
De polyvagaaltheorie en de transformerende ervaring van veiligheid: traumabehandeling, sociale betrokkenheid en gehechtheid. Door Stephen W. Porges (2019). Eeserveen: Uitgeverij Mens!, 288 p.
Karel Soudijn

Dit boek is uit het Amerikaans vertaald in slecht Nederlands. Hebt u wel eens iets ‘transformerends’ ervaren? Kennelijk wordt verwezen naar iets dat ons leven beïnvloedt. En wat is ‘polyvagaal’? Dit woord verwijst naar variatie in zenuwbanen. Wie zich niet uit het veld laat slaan door anglicismen en vaktermen, vindt in dit boek enkele aardige ideeën over ons lichamelijk functioneren. Stephen Porges begon zijn carrière als psychofysioloog. Later werd hij hoogleraar Psychiatrie. Inzichten uit psychofysiologisch onderzoek vertaalt hij nu naar de klinische praktijk. Maar wat er ook met patiënten gebeurt: het accent blijft bij hem liggen op lichamelijke reacties. Descartes beweerde ooit: ‘Ik denk dus ik ben.’ Porges betreurt dit, want volgens hem had Descartes beter kunnen zeggen: ‘Ik voel, dus ik ben.’ De nadruk behoort te liggen op lichamelijke gevoelens.

Piet Vroon populariseerde vele jaren geleden een evolutionaire opvatting over het menselijk brein. Dat brein zou opgevat kunnen worden als gelaagd: reptielenbrein, zoogdierenbrein en een