Log in
Door Jaap Spaans (2020). Tielt: Lannoo Campus, 239 p.
Anneke Vinke

‘De wereld om ons heen ervaren we via ons lichaam.’ De eerste zin maakt me direct blij. Eindelijk een Nederlands leerboek dat een stevige verbinding maakt tussen lichaam en geest. Auteur Jaap Spaans focust juist op het samenspel tussen lichaam en geest, tussen (onverklaarde) lichamelijke klachten en psychisch functioneren. Dit zijn van oudsher twee zaken die gescheiden behandeld worden: de eerste door de dokter, de tweede door de psycholoog of psychotherapeut.

De wereld om ons heen ervaren we via ons lichaam, alleen hebben we er niet altijd gerichte aandacht voor. Spaans introduceert de Lichaamsgerichte mentalisatie bevorderende therapie (L-MBT) als therapeutische methodiek voor therapeuten om patiënten te helpen gerichte aandacht te hebben voor hun lichaam en te ontdekken wat hun lichaam hen te melden heeft. Niet alleen in de psychotherapie of psychologische behandeling maar evenzo in de vaktherapieën, die deel uitmaken van de multidisciplinaire