Log in
Naar de tuchtrechter Verslagen door het tuchtrecht: 9 persoonlijke verhalen. Door Martin Appelo (2018) Amsterdam: Boom, 151 p. Recensent: Karel Soudijn.
Karel Soudijn

Negen professionals op het gebied van gezondheidszorg vertellen in dit boek over hun ervaringen met klachtenprocedures. Hun achtergrond is gevarieerd, want het gaat hier om een psycholoog, twee psychiaters, twee verloskundigen, een huisarts, een bedrijfsarts, een tandarts en een orthopeed. Vier van de negen blijven anoniem.

Op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet  BIG) handelen regionale tuchtcolleges klachten af. Tegen hun uitspraken kan beroep worden aangetekend bij het centraal tuchtcollege. Bij de behandeling van klachten gaat het vooral om de vraag of zorgverleners zich redelijk aan de standaarden houden van hun eigen beroepsgroep. Zittingen van deze tuchtcolleges zijn openbaar. Onder de Wet BIG worden namen van overtreders gepubliceerd zodra zij een berisping of een zwaardere maatregel opgelegd krijgen. Blijft de maatregel beperkt tot een waarschuwing, dan vindt op internet publicatie in anonieme vorm plaats.

Het NIP kent ook een regeling voor de behandeling van klachten, maar deze is niet bij wet vastgelegd. Bij ons