Log in
eel lezers van dit tijdschrift herinneren zich nog wel een docent die in een hoorcollege aan het begin van het eerste studiejaar vroeg om even goed naar links en rechts te kijken. Vervolgens kwam die docent met een kansberekening: hoogstwaarschijnlijk is een van uw buren weer snel verdwenen, want vanouds kent de studie psychologie veel uitvallers. Victor, hoofdpersoon uit de roman van David Steenmeijer, hoort thuis in die laatste categorie.
Karel Soudijn

Hij legt wel enkele tentamens af, maar zonder succes. Bij zijn werkgroep laat hij zich niet zien. Later in het jaar heeft hij een gesprek met een coördinator die hem adviseert om naar het hbo over te stappen. Victor weet slechts te antwoorden met: ‘Rot toch op met je kutadvies!’ Daarna gooit hij koffie over zijn coördinator. Einde studie psychologie. Victor stapt over naar Spaans, maar dat is vooral om nog even studiefinanciering te ontvangen. Geld geeft hij uit aan drugs.

Deze roman, verteld in de ik-vorm, gaat over een Nijmeegse student die vrij toevallig in aanraking komt met de dance scene in Amsterdam. In die wereld van massaal feesten raakt hij stapje voor stapje steeds verder aan de drugs. De roman leest als een alternatief studieboek farmacologie, waarin de werking wordt beschreven van tabak, alcohol, xtc, cocaïne, ketamine, speed, hasj, lachgas en ghb. Dit alles in wisselende combinaties en oplopende hoeveelheden. Ook leren we hoe je