Log in
Een persoonlijk verslag van een dochter die haar vader begeleidt in de fase waarin hij dementeert. Het verhaal beslaat een periode van ruim vijf jaar. Koos Markus stopte op zijn 78-ste met werken. Tot die tijd had hij een accountantskantoor aan huis. Zijn dochter Marjolijn woont met haar gezin een kilometer of veertig bij haar vader vandaan. Ze werkte jarenlang in de gezondheidszorg, maar in de hier beschreven periode kan ze hem vaak bezoeken.
Karel Soudijn

We krijgen niet alleen te lezen hoe Koos steeds verder achteruitgaat, maar zien vooral hoe Marjolijn haar best doet om zijn leefwereld telkens wat meer te structureren. Het blijkt nodig om steeds uitvoeriger te controleren wat hij doet of nalaat. Eerst kan worden volstaan met een bezoekschema voor familie, vrienden en kennissen, maar al gauw komt professionele hulp van thuiszorg in beeld. Als later opname in een verpleeghuis nodig is, zien we Koos eerst op een afdeling voor relatief lichte gevallen; korte tijd later verhuist hij naar de afdeling voor zwaar demente patiënten. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk gaat het slechter met hem. Koos krijgt kanker. Hij sterft op 83-jarige leeftijd.

Het verslag van Markus is geschreven in romanvorm. Dialogen maken het verhaal vlot leesbaar, al zal hun waarheidsgetrouwheid meer in de geest dan in de letter gezocht moeten worden. De auteur maakt duidelijk hoe dementie gepaard gaat met karakterverandering en decorumverlies, maar tegelijkertijd is ook opmerkelijk hoe