Log in
Op 15 september j.l. opende de Dalai Lama de biografische tentoonstelling Het leven van Boeddha. De weg naar nu. Volgens overlevering zijn er meerdere Boeddha’s geweest, maar deze tentoonstelling vertelt het levensverhaal van de Boeddha, namelijk Siddharta Gautama, die erkend wordt als de grondlegger van het boeddhisme.
Vittorio Busato

Siddharta Gautamo werd in de vijfde eeuw voor Christus geboren, groeide als rijke prins op in weelde en werd door zijn vader bewust binnen de paleismuren gehouden. Een toevallig tripje buiten die muren op zijn negentwintigste en de confrontatie met de armoe waar hij tot dusver geen weet van had, veranderde zijn leven. Op de dag dat zijn vrouw beviel van hun zoon die hij maar eenmaal zou aanschouwen, koos hij radicaal voor een niet-materieel leven waarin alles in het teken stond van spirituele ontwikkeling.

De tentoonstelling is gecentreerd rond de fases in Boeddha’s leven: geboorte, ommekeer, verlichting, leerrede en dood. Elke fase geeft cruciale momenten en kantelpunten in zijn leven weer, die tevens zijn verbonden met essentiële uitgangspunten van zijn leer. Ruim zestig hedendaagse en eeuwenoude kunstwerken zijn voor deze tentoonstelling bij elkaar gebracht. Er gaat een welhaast meditatieve rust uit van de wijze waarop Boeddha-beelden uit diverse Aziatische landen zijn tentoongesteld, net als van de antieke