Log in
Psychiater Remke van Staveren richt zich tot iedereen in de geestelijke gezondheidszorg die gebukt gaat onder de last van lijsten en ‘protocollen, richtlijnen, regels, afspraken, voorschriften en formulieren’. Hulpverleners besteden te veel tijd aan bureaucratische verplichtingen, terwijl de gezondheidszorg daar niet merkbaar beter van wordt. Sterker nog: al dat gedoe vergroot het risico dat professionals zélf patiënt worden. Van Staveren adviseert haar collega’s om nu eens een keer fl ink kwaad te worden en collectief in opstand te komen. Wees ontevreden! Wie dat niet durft, kan kleine stapjes zetten om de eigen praktijk te veranderen. Bijvoorbeeld: werk vertragend. Geef niet meteen antwoord op vragen die u van een hogergeplaatste functionaris krijgt. Kijk of diens problemen vanzelf verdwijnen. Streef vooral niet naar perfectie, maar stop zodra iets de goede kant uitgaat. Dat soort zaken.
Karel Soudijn

Medici zijn opgeleid als geneeskundigen, maar volgens Van Staveren is het in de geestelijke gezondheidszorg veel beter om ‘herstel-ondersteunend’ te werken dan om te streven naar genezing. Staar u vooral niet blind op het effect van een therapie, want dat is er misschien helemaal niet, maar kijk hoe u de sterke punten van individuele patiënten of cliënten wat verder kunt ontwikkelen. Een van haar aanbevelingen luidt: ‘Doe als Disney’. Filmmaker Walt Disney verenigde volgens Van Staveren alles in zich waar hulpverleners een voorbeeld aan kunnen nemen. Hij was een dromer die zijn onbegrensde fantasie inzette en alle waarschuwingen van anderen in de wind sloeg. Disney was echter ook een realist die praktische mogelijkheden tot in detail bekeek. En hij was de onverbiddelijke criticus die altijd op zoek was naar verborgen gebreken.

Met Walt Disney springt een opvallend kenmerk van dit boek in het oog. Op de ene bladzij bepleit de auteur imperfectie, maar in een ander gedeelte van