Lees verder
In sport ligt de focus vooral op fysieke, tactische en technische trainingen. Wanneer je sporters vraagt hoeveel procent van het uitoefenen van hun sport mentaal is, dan zeggen de meesten tachtig procent.
Patrick van Bruggen

Maar hoe trainen zij eigenlijk hun hersenen, het orgaan dat voor die mentale aspecten verantwoordelijk is? Hoe trainen topsporters hoe zij denken en voelen? Vaak doen ze dat helemaal niet. Als sporter moet je hard zijn! Je mag je emoties niet tonen.

Discipline en mentale vaardigheden worden vaak door elkaar heen gebruikt, terwijl dit echt twee totaal verschillende componenten zijn. Sporters gaan nu vaak pas naar een sportpsycholoog als zij een probleem ervaren. Het oplossen ervan kost meer inspanning dan het voorkomen van problemen.

Sporters gaan daarentegen wel preventief naar de fysiotherapeut. Zij willen hun spieren soepel en flexibel houden ter voorkoming van fysieke blessures. Deze preventieve noodzakelijke behandelingen worden volledig vergoed middels een aanvullende zorgverzekering. De fysio weet altijd wel een reden te vinden waarom het goed was dat de sporter op consult kwam.

Uit onderzoek blijkt dat heel veel sporters te maken hebben met fysieke ongemakken voor een training of wedstrijd door hun mentale gesteldheid. Klachten die naar voren komen zijn onder meer hoofdpijn, misselijkheid, kortademigheid, diarree, brandend maagzuur, opstoppingen, slecht slapen, minder eetlust en oorsuizen. Sporters nemen een pilletje tegen deze fysieke ongemakken, terwijl de mentale oorzaak niet wordt aangepakt. Deze mentale kwalen belemmeren echter een optimale sportprestatie!

Elke sporter kent zijn of haar eigen mentale valkuilen. Sportpsychologen laten topsporters evenwel beter presteren, dat durf ik keihard te stellen. Desondanks is de drempel om naar een sportpsycholoog te gaan voor veel sporters nu nog te hoog. Waarom trainen niet veel meer sporters hun mentale weerstand? Dat heeft vermoedelijk te maken met twee redenen: er lig nog een taboe op de toegevoegde waarde van sportpsychologen en de kosten van een sportpsycholoog worden niet vergoed.

Sportpsychologen hebben doorgaans een universitaire studie voltooid. Als ons brein ons in alles verder helpt, waarom vergoeden zorgverzekeraars bij een aanvullende verzekering de kosten van een mentale trainer (sportpsycholoog) dan niet? Ook een sportpsycholoog kan een consult aan een besproken valkuil koppelen. Nederland wil meer sporttalenten, maar de overheid verzuimt geld vrij te maken voor de mentale trainingen voor onze topsporters.

Klinische psychologen worden weer wel vergoed door de zorgverzekeraars. Maar een sportpsycholoog is een specialist in het coachen (behandelen heeft een negatieve associatie) van topsporters. Waarom dat onderscheid in vergoeden? Als de regering het werkelijk ernst is met het creëren van een topsportklimaat en het mentaal fit houden van topsporters, dan moeten sporters gebruik kunnen maken van een sportpsycholoog naar eigen keuze. Dit moet niet via de sportbonden worden geregeld, want sporters willen hun eigen mentale vertrouwenspersoon kunnen kiezen. Ook de topsportsector zou zich harder moeten inzetten om de kosten voor sportpsychologen te laten vergoeden door de zorgverzekeraars.