Samenvatting

Me, Myself and I: Authenticity at work

T. Taris & R. van den Bosch

The concept of authenticity refers to the degree to which people can stay close to one’s true self. Drawing on the work of Barrett-Lennard (1998) and Wood et al. (2008), this study presents a multidimensional measure of subjective state authenticity as experienced in the work context. We discuss a series of fi ve studies in which this measure – the Individual Authenticity measure at work, IAM Work – was included. In conjunction, these studies show that (a) the IAM Work is reliable, and (b) it relates in a theoretically meaningful way to outcomes such as work engagement, burnout, performance, motivation, and work characteristics such as work autonomy and social support, accounting for on average 10% of the variance in these outcomes, beyond the effects of these work characteristics. Practical implications of these fi ndings are discussed.


1474 Weergaven
0 Downloads
Log in
In de muur van het Orakel van Delphi stond de spreuk ‘ken uzelve’ gebeiteld. Volkskrant-psychiater Dokter Sigmund beveelt zijn patiënten aan zichzelf te zoeken, te vinden of gewoon te zijn. Een zorginstelling in de woonplaats van de eerste auteur heeft ‘jezelf blijven’ als motto. Al die aandacht voor het jezelf kennen, zoeken, vinden, zijn en blijven: we vinden het blijkbaar positief als iemand helemaal zichzelf (oftewel, authentiek) is. Maar op de werkvloer kan dat lastig zijn, aldus Toon Taris en Ralph van den Bosch. Authenticiteit’ kan worden gedefinieerd als de mate waarin mensen zich in een bepaalde omgeving kunnen gedragen in overeenstemming met hun persoonlijke normen en waarden (Barret-Lennard, 1998). Echter, in de werkcontext wordt verwacht dat mensen zich aanpassen aan wat de organisatie van hen vraagt en dat zij de normen en waarden van die organisatie uitdragen. Dat kan betekenen dat werknemers concessies moeten doen aan hun normen en waarden, ten faveure van die van hun werkgever (Ibarra, 2015). Onduidelijk is echter of dat wel zo erg is. In dit artikel gaan we daarom dieper in op twee vragen. Ten eerste, wat is authenticiteit precies? En ten tweede, wat zijn de gevolgen van (een gebrek aan) authenticiteit in de werkcontext?

Wat is authenticiteit?

Er bestaan allerlei opvattingen over wat authenticiteit inhoudt en hoe het gemeten zou moeten worden. Die opvattingen verschillen in twee belangrijke opzichten. Ten eerste: wordt authenticiteit gezien als subjectieve ervaring of als objectieve eigenschap? In het eerste geval worden mensen gevraagd zichzelf te beoordelen (bijvoorbeeld met een item als ‘Ik leef in overeenstemming met mijn eigen normen en waarden’ (Wood et al., 2008))21. In het tweede geval moeten anderen de betreffende persoon beoordelen (bijvoorbeeld als onderdeel van een 360-graden evaluatie: ‘[Mijn leidinggevende] zegt precies wat hij of zij bedoelt’ (Walumbwa et al., 2008)20. Ten tweede: wordt authenticiteit opgevat als een veranderlijke toestand of als een stabiele dispositie? Het gaat hierbij om de vraag of het niveau van authenticiteit varieert als functie van tijd, plaats en rol. Een item als ‘De manier waarop ik me gedraag op mijn werk past goed bij mijn waarden’ (Ménard & Brunet, 2011)8 is bijvoorbeeld duidelijk gebonden

Literatuurlijst

 1. Barrett-Lennard, G.T. (1998). Carl Rogers’ helping system: Journey & substance. London: Sage.
 2. Edwards, J.R. (2008). Person-environment fit in organizations: an assessment of theoretical progress. The Academy of Management Annals, 2, 167-230.
 3. Fleeson, W. & Wilt, J. (2010). The relevance of big five trait content in behavior to subjective authenticity: do high levels of within-person behavioral variability undermine or enable authenticity achievement? Journal of Personality, 78, 1353-1383.
 4. Ibarra, H. (2015). The authenticity paradox. Harvard Business Review, 92, 52-59.
 5. Jonge, J. de, Peeters, M.C.W., Sjollema, S. & De Zeeuw, H. (red.), Scherp in werk: vijf routes naar optimale inzetbaarheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 6. Lenton, A.P., Bruder, M., Slabu, L. & Sedidikes, C. (2013). How does being real feel? The experience of state authenticity. Journal of Personality, 81, 276-289.
 7. Lenton, A.P., Slabu, L., Sedikides, C. & Power, K. (2013). I feel good, therefore I am real: testing the causal infl uence of mood on state authenticity. Cognition and Emotion, 27, 1202-1224.
 8. Ménard, J. & Brunet, L. (2011). Authenticity and well-being in the workplace: a mediation model. Journal of Managerial Psychology, 26, 331-346.
 9. Metin, U.B., Taris, T.W., Peeters, M.C.W., Van Beek, I. & Van den Bosch, R. (2016). Authenticity at work: a Job-Demands Resources perspective. Journal of Managerial Psychology, 31, 483-499.
 10. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
 11. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Salanova, M. (2003). The measurement of work engagement with a short questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 66, 701-716.
 12. Schaufeli, W.B. & Van Dierendonck, D. (2000). UBOS: Utrechtse Burnout Schaal. Lisse: Swets Test Services.
 13. Sheldon, K.M., Ryan, R.M., Rawsthorne, L.J. & Ilardi, B. (1997). Trait self and true self: cross-role variation in the Big-Five personality traits and its relations with psychological authenticity and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1380-1393.
 14. Taris, T.W. & Schreurs, P.J.G. (2009). Well-being and organizational performance: an organizational-level test of the happy-productive worker hypothesis. Work & Stress, 23, 120-136.
 15. Van den Bosch, R., Schaufeli, W.B., Taris, T.W., Peeters, M.C.W. & Reijseger, G. (2016). Authenticity at work: a matter of fi t? Utrecht: Afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.
 16. Van den Bosch, R. & Taris, T.W. (2013). Authenticity at work: development and validation of an individual authenticity measure at work. Journal of Happiness Studies, 15, 1-18.
 17. Van den Bosch, R. & Taris, T.W. (2014). The authentic worker’s well-being and performance: The relationship between authenticity at work, well-being, and work outcomes. The Journal of Psychology, 148, 659-681.
 18. Van den Bosch, R. & Taris, T.W. (2016). The authentic worker’s motivation and well-being. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 19. Van Veldhoven, M., Taris, T.W., De Jonge, J., & Broersen, S. (2005). The relationship between work characteristics and employee health and well-being: how much complexity do we really need? International Journal of Stress Management, 12, 3-28.
 20. Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wernsing, T. & Peterson, S. (2008). Authentic leadership: development and validation of a theory- based measure. Journal of Management, 34, 89-126.
 21. Wood, A.M., Linley, P.A., Maltby, J., Baliousis, M. & Joseph, S. (2008). The authentic personality: a theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385-399.