Samenvatting

ETHICAL LEADERSHIP AND THE POWER OF THE A PRIORI EXPECTATIONS L. HERES
Ethical leadership is intended to foster ethics and prevent integrity violations. As with all leadership, however, it is the perceptions of followers that ultimately determine the eff ectiveness of a moral leader’s eff orts. This mixed-methods study shows how followers vary in their implicit assumptions, ideas, and expectations of ethical leadership. These implicit theories of ethical leadership can in turn shape and bias follower perceptions and interpretations of ethical leadership behavior. Whether a leader is able to obtain and maintain a reputation for ethical leadership thus depends not only on the characteristics and behaviors of the leader itself, but also on the a priori expectations of its followers. These fi ndings may help further improve the eff ectiveness of ethical leadership across different contexts.


1064 Weergaven
1 Downloads
Log in
Bij schandalen en schendingen van integriteitsnormen wijst men vaak op tekortkomingen in het moreel leiderschap van organisaties. Leiders zetten immers de toon voor de rest van de medewerkers. Tegelijkertijd hangt de effectiviteit van zulk leiderschap in belangrijke mate af van de percepties die medewerkers hebben van hun leidinggevenden. Leonie Heres onderzocht welke rol impliciete, a priori verwachtingen van medewerkers spelen bij dergelijke percepties en wat dat betekent voor moreel leiderschap op de werkvloer.

Schendingen van integriteitsnormen, zoals fraude, intimidatie en pestgedrag, brengen veel teweeg op de werkvloer. Bovendien kunnen deze schendingen ernstige gevolgen hebben voor de reputatie van een organisatie. Zowel om morele als economische redenen proberen dan ook steeds meer organisaties actief te sturen op integer gedrag. Met behulp van gedragscodes, audits, trainingen en zelfs gespecialiseerde integriteitsbureaus en -functionarissen proberen leidinggevenden hun medewerkers te doordringen van de heersende waarden en normen van de organisatie – bijvoorbeeld waar het gaat om het aannemen van geschenken of declaratiegedrag. Of dergelijke maatregelen daadwerkelijk een positief en duurzaam effect zullen hebben, wordt echter in belangrijke mate bepaald door de vraag of leidinggevenden de maatregelen ook ondersteunen en bekrachtigen met hun eigen voorbeeldgedrag en leiderschap.

De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van leiderschap in het bevorderen van integriteit in organisaties. Daaruit blijkt dat leiderschap inderdaad een belangrijke rol speelt in de morele oordeelsvorming van medewerkers en dat het ongewenst en onethisch gedrag

Literatuurlijst

 1. Akker, L. van den, Heres, L., Lasthuizen, K. & Six, F.E. (2009). Ethical leadership and trust: it’s all about meeting expectations. International Journal of leadership studies, 5(2), 102-122.
 2. Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: General Learning Press.
 3. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliff s, NJ: Prentice Hall.
 4. BIOS (2012). Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012. Integriteitsbeleid en -beleving. Den Haag: BIOS/ CAOP Research.
 5. Brown, M.E. & Mitchell, M.S. (2010). Ethical and unethical leadership: exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20, 583-616.
 6. Brown, M.E. & Treviño, L.K. (2006). Ethical leadership: a review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595-616.
 7. Brown, M.E., Treviño, L.K. & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117-134.
 8. Cronshaw, S.F. & Lord, R.G. (1987). Eff ects of categorization, attribution, and encoding processes on leadership perceptions. Journal of Applied Psychology, 72, 97.
 9. Eisenbeiss, S. A. & Brodbeck, F. (2014). Ethical and unethical leadership: a cross-cultural and cross-sectoral analysis. Journal of Business Ethics, 122, 343-359.
 10. Engle, E.M. & Lord, R.G. (1997). Implicit theories, self-schemas, and leader-member exchange. Academy of Management Journal, 40, 988-1010.
 11. Epitropaki, O. & Martin, R. (2004). Implicit leadership theories in applied settings: factor structure, generalizability, and stability over time. Journal of Applied Psychology, 89, 293-310.
 12. Epitropaki, O. & Martin, R. (2005). From ideal to real: a longitudinal study of the role of implicit leadership theories on leader-member exchanges and employee outcomes. Journal of Applied Psychology, 90, 659-676.
 13. Frisch, C. & Huppenbauer, M. (2014). New insights into ethical leadership: a qualitative investigation of the experiences of executive ethical leaders. Journal of Business Ethics, 123, 23-43.
 14. Hanges, P., Lord, R. & Dickson, M. (2000). An information‐processing perspective on leadership and culture: a case for connectionist architecture. Applied Psychology, 49, 133-161.
 15. Hartog, D.N. den, House, R.J., Hanges, P.J. & Ruiz-Quintanilla, S. A. (1999). Culture specific and cross-culturally generalizable implicit leadership theories: are attributes of charismatic/transformational leadership universally endorsed? The Leadership Quarterly, 10, 219-256.
 16. Heres, L. (2014). One style fits all? The content, origins, and effect of follower expectations of ethical leadership. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.
 17. Hogg, M. A. (2008). Social identity processes and the empowerment of followers. In R.E. Riggio, I. Chaleff & J. Lipman-Blumen (Eds.), The art of followership (pp. 267-276). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 18. Kalshoven, K., Den Hartog, D.N. & De Hoogh, A.H.B. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22, 51-69.
 19. Kalshoven, K., Den Hartog, D.N. & de Hoogh, A.H.B. (2013). Ethical leadership and followers’ helping and initiative: the role of demonstrated responsibility and job autonomy. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(2), 165-181.
 20. Lasthuizen, K.M. (2008). Leading to integrity. Empirical research into the eff ects of leadership on ethics and integrity. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.
 21. Lord, R.G., Brown, D.J., Harvey, J.L. & Hall, R.J. (2001). Contextual constraints on prototype generation and their multilevel consequences for leadership perceptions. The Leadership Quarterly, 12, 311-338.
 22. Lord, R.G., Foti, R.J. & DeVader, C.L. (1984). A test of leadership categorization theory: internal structure, information processing, and leadership perceptions. Organizational Behavior and Human Performance, 34, 343-378.
 23. Lord, R.G. & Maher, K.J. (1990). Alternative information-processing models and their implications for theory, research, and practice. Academy of Management Review, 15, 9-28.
 24. Lord, R.G. & Maher, K.J. (1991). Leadership and information processing. London: Routledge.
 25. Martin, G.S., Resick, C.J., Keating, M. A. & Dickson, M.W. (2009). Ethical leadership across cultures: a comparative analysis of German and US perspectives. Business Ethics: A European Review, 18(2), 127-144.
 26. Martin, R. & Epitropaki, O. (2001). Role of organizational identifi cation on implicit leadership theories (ILTS), transformational leadership and work attitudes. Group Processes & Intergroup Relations, 4, 247-262.
 27. Mayer, D.M., Kuenzi, M., Greenbaum, R., Bardes, M. & Salvador, R. (2009). How low does ethical leadership fl ow? Test of a trickle-down model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 1-13.
 28. Piccolo, R.F., Greenbaum, R., Den Hartog, D.N. & Folger, R. (2010). The relationship between ethical leadership and core job characteristics. Journal of Organizational Behavior, 31, 259-278.
 29. Resick, C.J., Hanges, P.J., Dickson, M.W. & Mitchelson, J.K. (2006). A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 63, 345-359.
 30. Resick, C.J., Mitchelson, J.K., Dickson, M.W. & Hanges, P.J. (2009). Culture, corruption, and the endorsement of ethical leadership. In W. Mobley, Y. Wang & M. Li (Eds.), Advances in global leadership (Vol. 5, pp. 113–144). Bingley: Emerald Group Publishing.
 31. Treviño, L.K., Brown, M.E. & Hartman, L.P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: perceptions from inside and outside the executive suite. Human Relations, 56, 5-37.
 32. Treviño, L.K., Hartman, L.P. & Brown, M.E. (2000). Moral person and moral manager: how executives develop a reputation for ethical leadership. California Management Review, 42(4), 128-142.
 33. Treviño, L.K., Weaver, G.R. & Brown, M.E. (2008). It’s lovely at the top: hierarchical levels, identities, and perceptions of organizational ethics. Business Ethics Quarterly, 18, 233-252.