The Intelligence and Development Scales-2

B. de Koning-Veenstra, S.A.J. Ruiter, N.L. van Zonneveld

The Intelligence and Development Scales- 2-Dutch version (IDS-2-NL) is a new intelligence and general developmental scale for children and youngsters from 5 to 20 years. With this instrument, extensive research can be done to measure Intelligence, Executive functioning, General developmental skills (Motor skills, Socialemotional functioning) and Educational skills (spelling, arithmetic/ mathematics and reading). The instrument is fully based on the Cattell-Horn-Carroll model (CHC- model), which is an empirically based, hierarchical model that describes the underlying structure of intelligence. These three characteristics, the broad age range, the broad content and the fact that the IDS-2-NL is fully based on the CHC-model, makes it a unique instrument as compared to already existing tests in The Netherlands.

 


1648 Weergaven
28 Downloads
Log in
De Nederlandse Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2) zijn nieuwe intelligentie- en algemene ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (5-20). Daarmee kunnen gedragsdeskundigen onderzoek doen naar intelligentie, executief functioneren, algemene ontwikkelingsvaardig heden en schoolse vaardigheden. Baukje de Koning-Veenstra en collega’s beschrijven het instrument.

Al meer dan honderd jaar is men bezig om intelligentie te meten. Zowel de visie op het begrip intelligentie als op hoe we het meten is in de loop der jaren steeds veranderd. De Wechsler-schalen (de WPPSI, de WISC en de WAIS) drukten intelligentie oorspronkelijk uit in een totaal IQ, een performaal IQ en een verbaal IQ. Hedendaagse intelligentietheorieën zien algemene intelligentie echter meer als een verzameling van verschillende cognitieve vaardigheden, zoals werkgeheugen en verbaal begrip, en stappen af van de begrippen verbaal en performaal IQ (Rauws et al., 2014; Ruiter, Hurks & Timmerman, 2017; Taub & Benson, 2013; Wechsler, 2008).

Ondanks dat intelligentietests al veelvuldig zijn gebruikt, kwam er kritiek, zowel vanuit de diagnostische praktijk als vanuit de wetenschap (Verschueren & Resing, 2015). Men vond de tests a-theoretisch en de metingen daarom arbitrair. De laatste jaren zijn de theoretische achtergronden van intelligentietests veranderd. Hoewel er nog steeds verschillende modellen in de omloop zijn en er geen enkel perfect model is om intelligentie te

Literatuurlijst

 1. Alfonso, V.C., Flanagan, D.P. & Radwan, S. (2005). The Impact of the Cattell-Horn-Carroll Theory on Test Development and Interpretation of Cognitive and Academic Abilities. In D.P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (p. 185-202). New York: Guilford Press.
 2. Cattell, R.B. (1941). Some theoretical issues in adult intelligence testing. Psychological Bulletin, 38, 592.
 3. Flanagan, D.P. & Harrison, P.L. (Eds.). (2012). Contemporary intellectual assessment: theories, tests, and issues. New York: Guilford Press.
 4. Flanagan, D.P. & McGrew, K.S. (1997). A cross-battery approach to assessing and interpreting cognitive abilities: Narrowing the gap between practice and cognitive science. In D.P. Flanagan, J.L. Genshaft & P.L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 314–325). New York: Guilford Press.
 5. Flanagan, D.P., McGrew, K.S. & Ortiz, S. (2000). The Wechsler Intelligence Scales and Gf-Gc theory: a contemporary approach to interpretation. Needham: Allyn & Bacon.
 6. Flanagan, D.P., Ortiz, S.O. & Alfonso, V.C. (2007). Essentials of cross-battery assessment. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 7. Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). IDS-2. Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren. Verantwoording en psychometrie. Nederlandse bewerking door Selma Ruiter, Linda Visser en Marieke Timmerman. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.
 8. Horn, J.L. & Cattell, R.B. (1966). Refi nement and test of the theory of fl uid and crystallized intelligence. Journal of Educational Psychology, 57, 253-270.
 9. Jewsbury, P., Bowden, S.C. & Duff , K. (2016). The Cattell-Horn- Carroll Model of Cognition for Clinical Assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 56(6), 1-21.
 10. Keith, T.Z. (1997). Using confirmatory factor analysis to aid in understanding the constructs measured by intelligence tests. In D.P. Flanagan, J.L. Genshaft, & P.L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 373–402). New York: Guilford Press.
 11. Keith, T.Z. & Reynolds, M.R. (2010). Cattell-Horn-Carroll abilities and cognitive tests: What we’ve learned from 20 years of research. Psychology in the Schools, 47, 635-650.
 12. Magez, W., De Cleen, W., Bos, A., Rauws, G., Geerinck, K. & De Kerf, L. (2015). CAP/PDC CHC-vademecum: Intelligentie in nieuwe banen: De integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk. Brasschaat/Antwerpen: CAP/PDC Thomas More. Geraadpleegd via http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/intelligentie_in_nieuwe_banen_chc_201601.pdf
 13. McGrew, K.S. (2005). The Cattell-Horn-Carroll theory of cognitive abilities: Past, present, and future. In D.P. Flanagan, J.L. Genshaft & P.L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 136-182). New York, NY, USA: Guilford Press.
 14. McGrew, K.S. & Flanagan, D.P. (1998). The Intelligence Test Desk Reference (ITDR): Gf-Gc cross-battery assessment. Boston: Allyn & Bacon.
 15. Meichenbaum, D. (1977). Cognitive-behavior modifi cation. An integrative approach. NewYork: Plenum Press.
 16. Rauws, G. & Geerinck, K. (2016). Van IQ-cijfers naar handelen. Caleidoscoop 28(3), 12-21.
 17. Rauws, G., Geerinck, K., Magez W. & Bos, A. (2014). Van IQ naar cognitief vaardigheidsprofiel: een introductie in het CHC-model. Impuls, 44(4), 185-195.
 18. Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D.D. & Zaal, J.N. (2012). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test-2 (RAKIT-2). Gebruikershandleiding. Amsterdam: Pearson.
 19. Resing, W.C.M. (2015). Psychodiagnostiek. Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson.
 20. Ruiter, S.A.J., Hurks, P.P.M. & Timmerman, M.E. (2017). IQ-score is dringend aan modernisering toe. Naar een nieuwe interpretatie en classifi catie van de geschatte intelligentie. Kind en Adolescent Praktijk, 16-23.
 21. Schneider, W.J. & McGrew, K.S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll Model of Intelligence. In D.P. Flanagan, & P.L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 99–144). New York: Guilford Press.
 22. Taub, G.E. & Benson, N. (2013). Matters of Consequence: An Empirical Investigation of the WAIS-III and WAIS-IV and Implications for Addressing the Atkins Intelligence Criterion. Journal of Forensic Psychology Practice, 13(1), 27–48.
 23. Titz & Karbach (2014). Working memory and executive functions: effects of training on academic achievement. Psychological Research, 78(6), 852-868.
 24. Wechsler, D. (2008). Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition: Technical and interpretive manual. San Antonio, TX: Pearson Assessment.
 25. Verschueren, K. & Kooman, H. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding. Maklu: Antwerpen.
 26. Verschueren K. & Resing, W.C.M. (2005). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC-model. Van theorie naar praktijk. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (p. 63-84). Amsterdam: Pearson.