Samenvatting

Differential effects of mental and physical health and coping style on work ability: a 1-year-follow-up study among aging workers
H. van de Vijfeijke, F. Leijten, J.F. Ybema, S. van den Heuvel, S. Robroek, A. van der Beek, L. Burdorf & T. Taris

Objective: this study examines whether mental and physical health relate diff erently to work ability, and whether these associations vary with coping style.
Methods: a one-year longitudinal study was conducted among 8,842 employees aged 45-64 from the study on transitions in employment, ability and motivation (STREAM). Online questionnaires measured self-perceived mental and physical health at baseline, and coping and work ability at follow-up. The data were analyzed using hierarchical regression analysis.
Results: active coping and good mental and especially physical health predicted high work ability at follow-up. Avoidant coping was negatively related to work ability. Seeking support was unrelated to work ability. Interaction effects of coping and health on work ability were weak.
Conclusions: successful coping styles and good health predict high work ability and thus promoting such factors can help to improve sustainable employability.


1307 Weergaven
4 Downloads
Log in
In de context van een vergrijzende bevolking is het belangrijk het werkvermogen van ouderen te behouden of te verhogen. In dit artikel beschouwen Hanneke van de Vijfeijke en collega’s de effecten van lichamelijke en mentale gezondheid en copingstijl op het werkvermogen van de oudere werknemer. Toekomstige interventies voor oudere werknemers, zo concluderen zij, moeten gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en een actieve copingstijl.

Inleiding

Vanwege een vergrijzende bevolking is het voor veel westerse landen momenteel belangrijk om arbeidsparticipatie van oudere werknemers te behouden en zelfs te vergroten. Het verliezen van waardevolle kennis en ervaring van deze medewerkers is onwenselijk voor organisaties (Ashworth, 2006; Peeters & Van Emmerik, 2008)321. Helaas is de kans op fysieke gezondheidsproblemen (zoals bewegingsapparaat, cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen) binnen deze populatie relatief hoog (Gaillard, 2003)10. Dit kan de mate beïnvloeden waarin oudere werknemers in staat zijn om te blijven werken. Bovendien zijn ook psychische aandoeningen geïdentificeerd als een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid in alle leeftijdsgroepen (Blatter et al. 2005; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012)46. Het is daarom van belang om de gevolgen van mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen op het werkvermogen van oudere werknemers te onderzoeken.

Een hoog werkvermogen is zowel gerelateerd aan een subjectief ervaren hoge kwaliteit van het werk als aan werkplezier (Tuomi et al., 2001), terwijl een laag werkvermogen

Literatuurlijst

 1. Ahlstrom, L., Grimby-Ekman, A., Hagberg, M. & Dellve, L. (2010). The work ability index and single-item question: associations with sick leave, symptoms, and health: a prospective study of women on long-term sick leave. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 36(5), 404-412.
 2. Alavinia, S.M., de Boer, A.G., van Duivenbooden, C., Frings-Dresen, M.H. & Burdorf, A. (2009). Determinants of work ability and its predictive value for disability. Occupational Medicine, 59(1), 32-37.
 3. Ashworth, M.J. (2006). Preserving knowledge legacies: Workforce aging, turnover and human resource issues in the US electric power industry. The International Journal of Human Resource Management, 17(9), 1659-1688.
 4. Blatter, B.M., Houtman, I., van den Bossche, S., Kraan, K. & Van den Heuvel, S.G. (2005). Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelastingin Nederland. Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door TNO Kwaliteit van Leven. Hoofddorp, The Netherlands.
 5. Burdorf, A., Frings-Dresen, M.H., van Duivenbooden, C., & Elders, L.A. (2005). Development of a decision model to identify workers at risk of long-term disability in the construction industry. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 31(2), 31-36.
 6. Centraal Bureau voor de Statistiek (2012). Beroepsbevolking: geslacht en leeftijd. Verkregen op 2 april 2012 van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71 738NED&D1=3,6-7,22-25&D2=a&D3=0,4-5&D4=0&D5= 51&HDR=G1,T&STB=G2,G3,G4&VW=T.
 7. Dewa, C.S. & Lin, E. (2000). Chronic physical illness, psychiatric disorder and disability in the workplace. Social Science & Medicine, 51(1), 41-50.
 8. Fassi, E.M., Bocquet, V., Majery, N., Lair, M.L., Couffignal, S. & Mairiaux, P. (2013). Work Ability Assessment in a Worker Population: Comparison and Determinants of Work Ability Index and Work Ability Score. BMC Public Health, 13, 305.
 9. Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health & Social Behavior, 21(3), 219-239.
 10. Gaillard, A.W.K (2003). Stress, productiviteit en gezondheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 11. Gamperiene, M., Nygård, J.F., Sandanger I., Lau, B. & Bruusgaard, D. (2008). Self-reported work ability of Norwegian women in relation to physical and mental health, and to the work environment. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 3, 1.
 12. Hagger, M.S. & Orbell, S. (2003). A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations. Psychology and Health, 18(2), 141-184.
 13. Herman-Stabl, M.A., Stemmler, M. & Petersen, A.C. (1995). Approach and avoidant coping: Implications for adolescent mental health. Journal of Youth and Adolescence, 24(6), 649-665.
 14. Ilmarinen, J. (2009). Work ability: a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 35(1), 1-5.
 15. Ilmarinen, J., Tuomi, K. & Klockars, M. (1997). Changes in the work ability of active employees over an 11-year period. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 23(1), 49-57.
 16. Lazarus, R.S. (1998). Fifty Years of Research and Theory by R.S. Lazarus: An Analysis of Historical and Perennial Issues. Mahwah, New Yersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 17. Leijten, F., van den Heuvel, S.G., Geuskens, G., Ybema, J.F., de Wind, A. et al. (2013). How do older employees with health problems remain productive at work? A qualitative study. Journal of Occupational Rehabilitation, 23(1), 115-124.
 18. Martimo, K., Varonen, H., Husman, K. & Viikari-Juntura, E. (2007). Factors associated with self-assessed work ability. Occupational Medicine, 57(5), 380-382.
 19. Meyer, B. (2001). Coping with severe mental illness: Relations of the brief COPE with symptoms, functioning, and well-being. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(4), 265-277.
 20. Nauta, A., de Bruin, M. & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. Hoofddorp: TNO.
 21. Peeters, M.C.W. & van Emmerik, H. (2008). An introduction to the work and well-being of older workers: From managing threats to creating opportunities. Journal of Managerial Psychology, 23(4), 353-363.
 22. Penley, J.A., Tomaka, J. & Wiebe, J.S. (2002). The association of coping to physical and psychological health outcomes: A meta-analytic review. The Journal of Behavioral Medicine, 25(6), 551-603.
 23. Pohjonen, T. (2001). Perceived work ability of home care workers in relation to individual and work-related factors in diff erent age groups. Occupational Medicine, 51(3), 209-217.
 24. Radkiewicz, P. & Widerszal-Bazyl, M. (2005). Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study. International Congress Series, 1280, 304-309.
 25. Ruitenburg, M.M., Frings-Dresen, M.H. & Sluiter, J.K. (2012). The prevalence of common mental disorders among hospital physicians and their association with selfreported work ability: A cross-sectional study. BMC Health Services Research, 12, 1.
 26. Salanova, M., Bakker, A.B. & Llorens, S. (2006). Flow at work. Evidence for an upward spiral of personal and organizational resources. Journal of Happiness Studies, 7, 1-22.
 27. Salonen, P., Arola, H., Nygård, C., Huhtala, H., Koivisto, A. (2003). Factors associated with premature departure from working life among ageing food industry employees. Occupational Medicine, 53(1), 65-68.
 28. Scharloo, M., Kaptein, A.A., Weinman, J., Hazes, J.M., Willems, L.N.A., et al. (1998). Illness perceptions, coping and functioning in patients with rheumatoid arthritis, chronic obstructive pulmonary disease and psoriasis. Journal of Psychosomatic Research, 44(5), 573-585.
 29. Schreurs, P.J.G., Van De Willige, G., Brosschot, J.F., Tellegen, B. & Graus, G.M.H. (1993). De Utrechtse Coping Lijst: UCL. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 30. Sehlen, S., Song, R., Fahmüller, H., Herschbach, P., Lenk, M. et al. (2003). Coping of cancer patients during and after radiotherapy – A follow-up of 2 years. Onkologie, 26(6), 557-563.
 31. Sjögren-Rönkä, T., Ojanen, M.T., Leskinen, E.K., Mustalampi, S.T. & Mälkiä, E.A. (2002). Physical and psychosocial prerequisites of functioning in relation to work ability and general subjective well-being among office workers. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 28(3), 184-190.
 32. Snow-Turek, A.L., Norris, M.P. & Tan, G. (1996). Active and passive coping strategies in chronic pain patients. Pain, 64(3), 455-462.
 33. Torgén, M. (2005). Experiences of WAI in a random sample of the Swedish working population. International Congress Series, 1280, 328–332.
 34. Tuomi, K., Huuhtanen, P., Nykyri, E. & Ilmarinen, J. (2001). Promotion of work ability, the quality of work and retirement. Occupational Medicine, 51(5), 318-324.
 35. Tuomi, K., Ilmarinen, J., Eskelinen, L., Jarvinen, E., Toikkanen, J. et al. (1991). Prevalence and incidence rates of diseases and work ability in diff erent work categories of municipal occupations. Scandinavion Journal of Work, Environment and Health, 17(1), 67-74.
 36. Van den Berg, T.I.J., Alavinia, S.M., Bredt, F.J., Lindeboom, D., Elders, L.A.M. et al. (2008). The infl uence of psychosocial factors at work and life style on health and work ability among professional workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 81(8), 1029-1036.
 37. Van den Berg, T.I.J., Robroek, S.J., Plat, J.F., Koopmanschap, M.A. & Burdorf, A. (2011). The importance of job control for workers with decreased work ability to remain productive at work. International Archives of Occupational and Environmental Health, 84(6), 705-712.
 38. Van den Heuvel, S.G., Geuskens, G.A., Hooftman, W.E., Koppes, L.L. & Van den Bossche, S.N. (2010). Productivity loss at work; health-related and work-related factors. Journal of Occupational Rehabilitation, 20(3), 331-339.
 39. Van Rhenen, W., Schaufeli, W.B., van Dijk, F.J.H. & Blonk, R.W.B. (2008). Coping and sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 81(4), 461-472.
 40. Viana, S.O., Sampaio, R.F., Mancini, M.C., Parreira, V.F. & Drummond, A.S. (2007). Life satisfaction of workers with work-related musculoskeletal disorders in Brazil: Associations with symptoms, functional limitation and coping. Journal of Occupational Rehabilitation, 17(1), 33-46.
 41. Vollrath, M., Alnæs, R. & Torgersen, S. (1996). Differential effects of coping in mental disorders: A prospective study in psychiatric outpatients. Journal of Clinical Psychology, 52(2), 125-135.
 42. Ware, J.J., Kosinski, M. & Keller, S.D. (1996). A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Medical Care, 34(33), 220-233.
 43. Ybema, J.F., Geuskens, G.A., Van den Heuvel, S.G., De Wind, A., Leijten, F.R.M. et al. (2014). Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM): The design of a four-year longitudinal cohort study among 15,118 persons aged 45 to 64 years. British Journal of Medicine and Medical Research, 4(6), 1383-1399.