1891 Weergaven
0 Downloads
Log in
Hoe kan talent en leerpotentieel worden herkend, benut en versterkt? Welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal kunnen presteren? Hoe kunnen mentale vaardigheden worden gestimuleerd en ontwikkeld? Met die vragen gaat Nico van Yperen zich bezighouden als hoogleraar Sport & Performance Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland. Dit artikel is een lichte bewerking van de academische rede die ik op 30 oktober 2018 uitsprak ter aanvaarding van mijn de leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik bespreek allereerst de generaliseerbaarheid van sportpsychologische kennis en inzichten en vervolgens competitie als essentieel kenmerk van sport. Daarna volgt op basis van een algemeen prestatiemodel een overzicht van verschillende, complementaire perspectieven op presteren onder druk.

De generaliseerbaarheid van sport-psychologische kennis en inzichten

Sportpsychologische kennis en inzichten zijn niet uitsluitend relevant en toepasbaar in een sportcontext (bijv. Hays, 2012)26. Een succesvol talentontwikkelingsprogramma van een voetbalclub biedt bruikbare inzichten voor scholen en bedrijven, en vice versa. Effectieve mentale vaardigheden die sporters hanteren, kunnen ook worden ingezet door studenten bij examens, kandidaten bij selectiegesprekken, en artiesten bij optredens. Maar voor psychologen is het aantrekkelijk om mentale factoren in een sportcontext te onderzoeken; sport is immers een snelkookpan waarin gedurende een overzichtelijke periode een scala aan emoties wordt opgeroepen, de meest uiteenlopende gedachten zich manifesteren, en waarneembaar en toetsbaar gedrag wordt vertoond. Mede daarom wordt sport vaak gezien als leerschool en natuurlijk laboratorium van het leven (bijv. Day, Gordon & Fink, 2012). In een relatief beschermde omgeving leren sporters om te gaan met geluk en frustratie, succes en tegenslag, en tegengestelde belangen en wedstrijdangst. En ze leren bijvoorbeeld ook dat je hard moet werken voor succes, dat

Literatuurlijst

 1. Allport, F.H. (1924). Social Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company.
 2. Batink, T. & Peeters, F. (2018). Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Achtergrond, assessment en applicatie. De Psycholoog, 53, 10-21.
 3. Baumeister, R.F. (1984). Choking under pressure: Selfconsciousness and paradoxical  effects of incentives on skillful performance. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 610-620.
 4. Bernier, M., Thienot, E., Codron, R. & Fournier, J. F. (2009). Mindfulness and acceptance approaches in sport performance. Journal of Clinical Sport Psychology, 3, 320-333.
 5. Bidzan-Bluma, I. & Lipowska, M. (2018). Physical activity and cognitive functioning of children: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 800.
 6. Blascovich, J. (2008). Challenge and threat. In A. J. Elliot (ed.), Handbook of approach and avoidance motivation (pp. 431–445). New York: Psychology Press.
 7. Brooks, A.W. (2014). Get excited: Reappraising pre-performance anxiety as excitement. Journal of Experimental Psychology: General, 143, 1144–1158.
 8. Brown, D.J. & Fletcher, D. (2017).  effects of psychological and psychosocial interventions on sport performance: A meta-analysis. Sports Medicine, 47, 77-99.
 9. Bühlmayer, L., Birrer, D., Röthlin, P., Faude, O. & Donath, L. (2017).  effects of mindfulness practice on performance-relevant parameters and performance outcomes in sports: A meta-analytical review. Sports Medicine, 47, 2309-2321.
 10. Butler, A.C., Chapman, J.E., Forman, E.M. & Beck, A.T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical psychology review, 26, 17-31.
 11. Quick, J.C. & Tetrick, L.E. (2003). Handbook of occupational health psychology. Washington, DC: American Psychological Association.
 12. Crum, A.J., Salovey, P. & Achor, S. (2013). Rethinking stress: The role of mindsets in determining the stress response. Journal of Personality and Social Psychology, 104, 716–733.
 13. De Gree„ , J.W., Bosker, R.J., Oosterlaan, J., Visscher, C. & Hartman, E. (2018).  effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 21, 501–507.
 14. Dienstbier, R.A. (1989). Arousal and physiological toughness: Implications for mental and physical health. Psychological Review, 96, 84–100.
 15. Dostoevsky, F. (1863/1988). Winter notes on summer impressions. Evanston,. IL: Northwestern University Press.
 16. Duckworth, A. & Gross, J.J. (2014). Self-Control and Grit: Related but separable determinants of success. Current Directions in Psychological Science, 23, 319-325.
 17. Eberspächer, H. (1990). Mentales Training: Das Handbuch für Trainer und Sportler. München, Germany: Copress Verlag.
 18. Eime, R.M.; Young, J.A.; Harvey, J.T.; Charity, M.J. & Payne, W.R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefi ts of participation in sport for children and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 98.
 19. Elliot, A.J., Murayama, K. & Pekrun, R. (2011). A 3 × 2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology, 103, 632-648.
 20. Filby, W.C.D., Maynard, I. W. & Graydon, J.K. (1999). The effect of multiple- goal strategies on performance outcomes in training and competition. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 230-246.
 21. Gardner, F.L. & Moore, Z.E. (2012). Mindfulness and acceptance models in sport psychology: A decade of basic and applied scientific advancements. Canadian Psychology, 53, 309–318.
 22. Hanin, Y.L. (2000). Individual zones of optimal functioning (IZOF) model: Emotion- performance relationships in sport. In Y. L. Hanin (ed.). Emotions in sport (pp. 65–89). Champaign, IL: Human Kinetics. Hardy, L. (1997). The Coleman Roberts Griffith address: Three myths about applied consultancy work. Journal of Applied Sport Psychology, 9, 277-294.
 23. Hardy, L., Beattie, S. & Woodman, T. (2007). Anxiety-induced performance catastrophes: Investigating e„ ort required as an asymmetry factor. British Journal of Psychology, 98, 15–31.
 24. Hardy, L., Jones, G. & Gould, D. (1996). Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers. NewYork: JohnWiley & Sons.
 25. Hayes, S.C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A. & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44, 1-25.
 26. Hayes, S.C, Strosahl, K.D. & Wilson, K.G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd edition). New York: The Guilford Press.
 27. Hayes, S.C., Wilson, K.G., Gi„ ord, E.V., Follette, V.M. & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152–1168.
 28. Hofmann, S.G., Asnaani, A., Vonk, I.J., Sawyer, A.T. & Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 36, 427-440.
 29. Hulleman, C.S., Schrager, S.M., Bodmann, S.M. & Harackiewicz, J.M. (2010). A meta-analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Psychological Bulletin, 136, 422-449.
 30. Jamieson, J.P. (2017). Challenge and threat appraisals. In A.J. Elliot, C.S. Dweck & D.S. Yeager (Eds.). Handbook of competence and motivation (2nd edition): Theory and application (pp. 175-191). New York: Guilford Press.
 31. Johnson, M. (1996). Slaying the dragon: How to turn your small steps to great feats. New York, NY, USA: HarperCollins Publishers.
 32. Lazarus, R.S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American Psychologist, 46, 819–834.
 33. Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Lebeau, J.C., Liu, S., Sáenz-Moncaleano, C., Sanduvete-Chaves, S., Chacón-Moscoso, S. et al. (2016). Quiet eye and performance in sport: A meta-analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 38, 441–457.
 34. Locke, E.A. & Latham, G.P. (2013). New developments in goal setting and task performance. New York, NY: Routledge.
 35. Moore, L.J., Vine, S.J., Cooke, A., Ring, C. & Wilson, M.R. (2012). Quiet eye training expedites motor learning and aids performance under heightened anxiety: the roles of response programming and external attention. Psychophysiology, 49, 1005-1015.
 36. Moore, L.J., Vine, S.J., Wilson, M.R. & Freeman, P. (2015). Reappraising threat: How to optimize performance under pressure. Journal of Sport and Exercise Psychology, 37, 339–343.
 37. Moran, A. (2012) Concentration: attention and performance. In S.M. Murphy (Ed.). The Oxford Handbook of Sport and Performance Psychology (pp. 1-27). Oxford, UK: Oxford University Press.
 38. Moran, A. & Toner, J. (2017). A critical introduction to sport psychology (3rd ed.). New York: Routledge.
 39. Rees, T., Hardy, L., Güllich, A., Abernethy, B., Côte, J., et al. (2016). The Great British Medalists Project: A review of current knowledge on the development of the world’s best sporting talent. Sports Medicine, 46, 1041-1058.
 40. Sappington R. & Longshore K. (2015). Systematically reviewing the e° cacy of mindfulness-based interventions for enhanced athletic performance. Journal of Clinical Sport Psychology, 9, 232-262.
 41. Seery, M.D. (2011). Challenge or threat? Cardiovascular indexes of resilience and vulnerability to potential stress in humans. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 1603–1610.
 42. Steiner, I.D. (1972). Group process and productivity. New York: Academic Press.
 43. Thomas, O., Mellalieu, S.D. & Hanton, S. (2009). Stress management in applied sport psychology. In S. D. Mellalieu and S. Hanton (eds.). Advances in applied sport psychology: A review (pp. 124–161). Abingdon, Oxfordshire: Routledge.
 44. Triplett, N. (1898). The dynamogenic factors in pacemaking and competition. The American Journal of Psychology, 9, 507-533.
 45. Tversky, A. & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5, 207-232.
 46. Van Yperen, N.W. (1992). Self-enhancement among major league soccer players: The role of importance and ambiguity on social comparison behavior. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1186-1198.
 47. Van Yperen, N.W. (2004). Over vlammen en afbranden. Oratie, Rijksuniversiteit Groningen. Te vinden via https://www.rug.nl/research/portal/files/2968279/yperen.pdf
 48. Van Yperen, N.W. (2009). Why some make it and others do not: Identifying psychological factors that predict career success in professional adult soccer. The Sport Psychologist, 23, 317-329.
 49. Van Yperen, N.W. (2017). Competence and the workplace. In A.J. Elliot, C.S. Dweck & D.S. Yeager (Eds.). Handbook of competence and motivation (2nd edition): Theory and application (pp. 635-654). New York, NY: Guilford Press.
 50. Van Yperen, N.W. (2019, in press). Achievement goals and self-regulation in the sport context. In: P.A.M. Van Lange, E.T. Higgins, & A.W. Kruglanski (Eds.). Social Psychology: Handbook of Basic Principles, third edition (pp. xxx-xxx). New York, NY: The Guilford Press.
 51. Van Yperen, N.W., Blaga, M. & Postmes, T. (2014). A meta-analysis of self-reported achievement goals and nonself-report performance across three achievement domains (work, sports, and education). PLOS ONE, 9(4): e93594.
 52. Van Yperen, N.W., Blaga, M. & Postmes, T. (2015). A meta-analysis of the impact of situationally induced achievement goals on task performance. Human Performance, 28, 165-182.
 53. Van Yperen, N.W. & Leander, N.P. (2014). The Overpowering E„ ect of Social Comparison Information (TOESCI): On the misalignment between mastery-based goals and self-evaluation criteria. Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 676-688.
 54. Vickers, J.N. (1996). Visual control when aiming at a far target. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22, 342–354.
 55. Vine, S.J., Moore, L.J. & Wilson, M.R. (2014). Quiet eye training: The acquisition, refinement and resilient performance of targeting skills. European Journal of Sport Science, 14, S235–S242.
 56. Wegner, D.M. (1994) Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101, 34–52.
 57. Weisinger, H. & Pawliw-Fryn, J. P. (2015). Performing under pressure: The science of doing your best when it matters most. New York, NY: Random
 58. Whelan, J.P., Epkins, C. & Meyers, A.W. (1990). Arousal interventions for athletic performance: Infl uence of mental preparation and competitive experience. Anxiety Research, 2, 293–307.
 59. Williams, K.J. (2013). Goal setting in sports. In E.A. Locke & G.P. Latham (Eds.), New developments in goal setting and task performance (pp. 375-396). New York: Routledge.
 60. Wilson, M.R. (2012). Anxiety: Attention, the brain, the body, and performance. In S. Murphy (ed.). The Oxford handbook of sport and performance psychology (pp.173-190). New York: Routledge.
 61. Wilson, M.R., Causer, J. & Vickers, J.N. (2015) Aiming for excellence: The quiet eye as a characteristic of expert visuomotor performance. In J. Baker & D. Farrow (eds) The Routledge handbook of sport expertise (pp. 22–37). Abingdon, Oxfordshire: Routledge.
 62. Yerkes, R.M. & Dodson, J.D. (1908). The relationship of strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482.
 63. Zajonc, R.B. (1965). Social facilitation. Science, 149, 269–274.
 64. Zakrajsek, R. & Blanton, J. (2017; online). Evaluation of psychological interventions in sport and exercise settings. In E. Acevedo (Ed.) Oxford Research Encyclopedia of Psychology. New York, NY: Oxford University Press.