Samenvatting

If you wish to grow thinner, smell your dinner G. Schyns

The ‘growing’ obesity prevalence rates urgently call for the need of effective weight loss interventions. In the presented studies, cue exposure therapy was found to successfully reduce overeating of foods included in exposure therapy, but not of foods that were not included in exposure exercises. These fi ndings imply that therapists should include as many food items in cue exposure as possible. Moreover, fi ndings suggested that cue exposure seems most effective when including personally tailored foods that are tasty and associated with control issues. Interestingly, overeating was not associated with reduction (habituation) of eating desires during exposure, but instead, reducing control-related expectancies were found to be important. Finally, it was found that cue exposure therapy reduced weight, suggesting cue exposure to be a valuable intervention.


1281 Weergaven
1 Downloads
Log in

Paula is vijftien kilo te zwaar en probeert al jaren af te vallen. Ze heeft talloze diëten gevolgd, allemaal zonder succes. Overdag op haar werk gaat het goed. Maar zodra de kinderen ’s avonds in bed liggen en de televisie aan gaat, dan gaat het mis. Het lijkt alsof haar lichaam schreeuwt om die chocolade in de kast. Cue exposure therapie helpt haar lichaam de mond te snoeren. ‘Het is voor de klinische praktijk van belang om zoveel mogelijk essentiële voedingsmiddelen te betrekken tijdens cue exposure therapie,’ stelt Ghislaine Schyns.

Paula heeft overgewicht, en ze is niet alleen. In 2016 had bijna de helft van de volwassen Nederlandse bevolking overgewicht (Body Mass Index (BMI) > 25), en bij veertien procent van de Nederlanders was er sprake van obesitas (BMI  > 30) (CBS, RIVM & Trimbos-instituut, 2016)11. Overgewicht en obesitas gaan niet alleen gepaard met ernstige lichamelijk aandoeningen, zoals cardiovasculaire ziekten en diabetes, maar hebben ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit

Literatuurlijst

 1. Akker, K. Van Den, Havermans, R. C., & Jansen, A. (2017). Appetitive conditioning to specific times of day. Appetite, 116, 232–238. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.05.014
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 3. Bongers, P., Jansen, A. (2017). Emotional eating and Pavlovian learning : evidence for conditioned appetitive responding to negative emotional states. Cognition and Emotion, 31 (2), 284-297. https://doi.org/10.1080/02699931.2015.1108903
 4. Bongers, P., van den Akker, K., Havermans, R., & Jansen, A. (2015). Emotional eating and Pavlovian learning: Does negative mood facilitate appetitive conditioning? Appetite, 89, 226–236. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.02.018
 5. Boswell, R. G., & Kober, H. (2016). Food cue reactivity and craving predict eating and weight gain: A meta-analytic review. Obesity Reviews, 17, 159–177. https://doi.org/10.1111/obr.12354
 6. Boutelle, K. N., Knatz, S., Carlson, J., Bergmann, K., & Peterson, C. B. (2016). An Open Trial Targeting Food Cue Reactivity and Satiety Sensitivity in Overweight and Obese Binge Eaters. Cognitive and Behavioral Practice. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpra.2016.08.003
 7. Boutelle, K. N., Zucker, N. L., Peterson, C. B., Rydell, S. a, Cafri, G., & Harnack, L. (2011). Two novel treatments to reduce overeating in overweight children: a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 759–71. https://doi.org/10.1037/a0025713
 8. Bouton, M. E. (1993). Context, time, and memory retrieval in the interference paradigms of Pavlovian learning. Psychological Bulletin, 114(1), 80–99. https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.1.80
 9. Bouton, M. E., & King, D. A. (1983). Contextual control of the extinction of conditioned fear: Tests for the associative value of the context. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 9(3), 248–265. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1984-08687-001&site=ehost-live&scope=site
 10. Butte, N. F., Cai, G., Cole, S. A., Wilson, T. A., Fisher, J. O., Zakeri, I. F., … Comuzzie, A. G. (2007). Metabolic and behavioral predictors of weight gain in Hispanic children: The Viva la Familia Study. American Journal of Clinical Nutrition, 85(6), 1478–1485. https://doi.org/85/6/1478 [pii]
 11. CBS, RIVM, & Trimbos-instituut. (2016). Overgewicht volwassenen, 2016. Retrieved August 30, 2017, from https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidigesituatie#bronverantwoording
 12. Craske, M. G., Kircanski, K., Zelikowsky, M., Mystkowski, J., Chowdhury, N., & Baker, A. (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behaviour Research and Therapy, 46(1), 5–27. https://doi.org/10.1016/j.brat.2007.10.003
 13. Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006
 14. Crombez, G., Eccleston, C., Vlaeyen, J. W. S., Vansteenwegen, D., Lysens, R., & Eelen, P. (2002). Exposure to physical movements in low back pain patients: restricted effects of generalization. Health Psychology, 21(6), 573–578. https://doi.org/10.1037//0278-6133.21.6.573
 15. Ferriday, D., & Brunstrom, J. M. (2011). “I just can”t help myself’: effects of food-cue exposure in overweight and lean individuals. International Journal of Obesity (2005), 35(1), 142–9. https://doi.org/10.1038/ijo.2010.117
 16. Finer, N. (2015). Medical consequences of obesity. Medicine (United Kingdom), 43(2), 88–93. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2014.11.003
 17. Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2871574
 18. Foa, E. B., & McNally, R. J. (1996). Mechanisms of change in exposure therapy. In M. Rapee (Ed.), Current controversies in the anxiety disorders (pp. 329–343). New York: The Guilford Press.
 19. Goubert, L., Francken, G., Crombez, G., Vansteenwegen, D., & Lysens, R. (2002). Exposure to physical movement in chronic back pain patients: No evidence for generalization across different movements. Behaviour Research and Therapy, 40(4), 415–429. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00020-1
 20. Hofmann, S. G. (2008). Cognitive processes during fear acquisition and extinction in animals and humans: implications for exposure therapy of anxiety disorders. Clinical Psychology Review, 28(2), 199–210. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.04.009
 21. Jansen, A. (1998). A learning model of binge eating: cue reactivity and cue exposure. Behaviour Research and Therapy, 36(3), 257–72. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9642846
 22. Jansen, A., Broekmate, J., & Heymans, M. (1992). Cue-exposure vs self-control in the treatment of binge eating: a pilot study. Behaviour Research and Therapy, 30(3), 235–41. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1586360
 23. Jansen, A., Havermans, R. C., & Nederkoorn, C. (2011). Handbook of Behavior, Food and Nutrition, 1431–1443. https://doi.org/10.1007/978-0-387-92271-3
 24. Jansen, A., Schyns, G., Bongers, P., & van den Akker, K. (2016). From lab to clinic: Extinction of cued cravings to reduce overeating. Physiology and Behavior, 162, 174–180. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.03.018
 25. Jansen, A., Stegerman, S., Roefs, A., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2010). Decreased salivation to food cues in formerly obese successful dieters. Psychotherapy and Psychosomatics, 79(4), 257–8. https://doi.org/10.1159/000315131
 26. Kral, T. V., Allison, D. B., Birch, L. L., Stallings, V. A., Moore, R. H., & Faith, M. S. (2013). Caloric compensation and eating in the absence of hunger in 5- to 12-y-old weight-discordant siblings. The Amercian Journal of Clinical Nutrition, 96, 574–583. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.037952
 27. Marcus, M. D., & Wildes, J. E. (2009). Obesity: is it a mental disorder? The International Journal of Eating Disorders, 42(8), 739–53. https://doi.org/10.1002/eat.20725
 28. Martinez-mallen, E., Castro-fornieles, J., La, L., Moreno, E., Morer, A., Font, E., & Julien, J. (2007). Cue Exposure in the Treatment of Resistant Adolescent Bulimia Nervosa. International Journal of Eating Disorders, 40, 596–601. https://doi.org/10.1002/eat
 29. Mount, R., Neziroglu, F., & Taylor, C. J. (1990). An obsessive-compulsive view of obesity and its treatment. Journal of Clinical Psychology, 46(1), 68–78.
 30. Mustelin, L., Bulik, C. M., Kaprio, J., & Keski-Rahkonen, A. (2017). Prevalence and correlates of binge eating disorder related features in the community. Appetite, 109, 165–171. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.11.032
 31. Uzogara, S. G. (2017). Obesity Epidemic, Medical and Quality of Life Consequences: A Review. International Journal of Public Health Research, 5(1), 1–12. https://doi.org/7180284
 32. Van den Akker, K., Havermans, R. C., Bouton, M. E., & Jansen, A. (2014). How partial reinforcement of food cues affects the extinction and reacquisition of appetitive responses. A new model for dieting success? Appetite, 81, 242–252. https://doi.org/10.1016/j.appet.2014.06.024
 33. Van den Akker, K., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2015). Effects of occasional reinforced trials during extinction on the reacquisition of conditioned responses to food cues. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 48, 50–58. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2015.02.001
 34. Van den Akker, K., Jansen, A., Frentz, F., & Havermans, R. C. (2013). Impulsivity makes more susceptible to overeating after contextual appetitive conditioning. Appetite, 70, 73–80. https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.06.092
 35. Van den Hout, M. a, Engelhard, I. M., To° olo, M. B. J., & van Uijen, S. L. (2011). Exposure plus response prevention versus exposure plus safety behaviours in reducing feelings of contamination, fear, danger and disgust. An extended replication of Rachman, Shafran, Radomsky & Zysk (2011). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(3), 364–70. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.02.009
 36. Werrij, M. Q., Jansen, A., Mulkens, S., Elgersma, H. J., Ament, A. J. H. a, & Hospers, H. J. (2009). Adding cognitive therapy to dietetic treatment is associated with less relapse in obesity. Journal of Psychosomatic Research, 67(4), 315–24. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2008.12.011
 37. Wing, R. R., & Phelan, S. (2005). Long-term weight loss maintenance. The American Journal of Clinical Nutrition, 82(1), 222S–225S. https://doi.org/82/1/222S [pii]