Summary

SEXUAL AND GENDER IDENTITY: AN INTRODUCTION

RAAIJMAKERS, A.I.R. VAN DER MIESEN, J. DEWINTER, A.N.V. RUIGROK

In recent years, there has been an increased interest in sexual and gender identity in society, the media and in scientific publications. But what does gender identity mean? What is the difference between birth sex and gender? The difference between gender variance and sexual identity? What should care providers be alerted to in individuals with sexual or gender diversity? In this article, we will give a research-informed response to the questions above and provide an overview of the di‚ erent concepts and important aspects for care providers who are working with sexual or gender diverse individuals.

Log in
De laatste jaren is er meer aandacht voor seksuele identiteit en genderidentiteit in de maatschappij, media en wetenschap. Maar waar staan gender en toegewezen sekse voor? Hoe ervaren mensen hun seksuele of genderdiversiteit? Daphne Raaijmakers c.s. bieden een overzicht van begrippen en huidige wetenschappelijke inzichten. ‘Wij pleiten voor een open houding ten aanzien van diversiteit op het vlak van seksualiteit en genderbeleving, maar het is belangrijk om zorgvuldig en methodisch te blijven handelen als professional.’

M/V/X/Y: Over biologie Laten we beginnen met de verschillen tussen sekse en gender. Sekse wordt gebruikt om verschillen in fysieke (bijvoorbeeld de geslachtsorganen) en genetische karakteristieken (zoals de geslachtschromosomen, XX voor een vrouw en XY voor een man) aan te geven. Geslachtschromosomen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de geslachtsorganen een bepaalde richting op gaan. Dit leidt tot sekseverschillen in de productie van verschillende geslachtshormonen. De prenatale sekseverschillen in niveaus van geslachtshormonen zijn verantwoordelijk voor de fysieke ontwikkelingen van de geslachtsorganen en na de geboorte ook voor de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken. Gebaseerd op deze karakteristieken wordt bij de geboorte de toegewezen of toegekende sekse aangegeven: iemand is een meisje/vrouw of een jongen/man. De binaire verdeling die wordt gebruikt in de medische wereld, is niet altijd voldoende. Het is ook mogelijk om geboren te worden met geslachtsorganen waarbij het niet duidelijk is wat de toegewezen sekse zou zijn en waarbij sprake is van een intersekse-aandoening (ook wel DSD-aandoeningen genoemd naar…

Dit artikel is mede geschreven door leden van de werkgroep ‘Genderidentiteit en seksuele identiteit’, die onderdeel is van FANN (Female Autism Network of the Netherlands). FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals en ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme.¨De auteurs willen alle deelnemers van FANN bedanken voor de inspiratie.

Literatuurlijst
 1. Aitken, M., Steensma, T.D., Blanchard, R., VanderLaan, D.P., Wood, H. et al. (2015). Evidence for an altered sex ratio in clinic-referred adolescents with gender dysphoria. The Journal of Sexual Medicine, 12, 756–763.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
 3. Arcelus, J., Bouman, W.P., Van Den Noortgate, W., Claes, L., Witcomb, G. & Gernandez-Aranda, F. (2015). Systematic review and meta-analysis of prevalence studies in transsexualism. European Psychiatry, 30, 807-815.
 4. Bailey, J.M., Vasey, P.L., Diamond, L.M., Breedlove, S.M., Vilain, E. & Epprecht, M. (2016). Sexual orientation, controversy and science. Psychological Science in the Public Interest, 17, 45-101.
 5. Bakker, B. & Wijsen, C. (2013). Wat maakt het verschil? Diversiteit in de seksuele gezondheid van LHBT’s. Utrecht: Rutgers WPF. Verkregen van https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/wat-maakt-het-verschil/48161.
 6. Becerra-Culqui, T.A., Liu, Y., Nash, R., Cromwell, L., Flanders, W.D. et al. (2018). Mental health of transgender and gender nonconforming youth compared with their peers. Pediatrics, 141. doi:10.1542/peds.2017-3845.
 7. Bilodeau, B.L. & Renn, K.A. (2005). Analysis of LGBT identity development models and implications for practice. New Directions for Student Services, 25–39.
 8. Bockting, W.O. (2015). Internalized transphobia. In The International Encyclopedia of Human Sexuality. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9781118896877.wbiehs236.
 9. Bockting, W.O. & Coleman, E. (2007). Developmental stages of the transgender coming out process: toward an integrated identity. In: Principles of transgender medicine and surgery (pp. 185–208). New York: The Haworth Press.
 10. Bouman, W.P., Davey, A., Meyer, C., Witcomb, G.L. & Arcelus, J. (2016). Predictors of psychological well-being among treatment seeking transgender individuals. Sexual and Relationship Therapy, 31, 359–375. doi:10.10 80/14681994.2016.1184754.
 11. Chen, M.J., Vu, B.M., Axelrad, M., Dietrich, J.E., Gargollo, P. et al. (2015). Androgen Insensitivity Syndrome: management considerations from infancy to adulthood. Pediatric Endocrinology Review, 12, 373–87.
 12. Cohen-Kettenis, P.T. & Klink, D. (2015). Adolescents with gender dysphoria. Best Practice and Research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 29, 485-495.
 13. Cohen-Kettenis, P.T., Steensma, T.D. & de Vries, A.L.C. (2011). Treatment of adolescents with gender dysphoria in the Netherlands. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 20, 689-700.
 14. Coolidge, F.L., Thede, L.L. & Young, S.E. (2002). The heritability of gender identity disorder in a child and adolescent twin sample. Behavior Genetics, 32, 251-257.
 15. Cyberpoli. Intersekse en DSD. (z.d.). Verkregen van https://www.cyberpoli.nl/dsd/medisch/begeleidingbehandeling.
 16. Davey, A., Bouman, W.P., Arcelus, J. & Meyer, C. (2014). Social support and psychological well-being in gender dysphoria: a comparison of patients with matched controls. The Journal of Sexual Medicine, 11, 2976–2985. doi:10.1111/jsm.12681.
 17. De Graaf, H., Bakker, B.H.W. & Wijsen, C. (2014). Een wereld van verschil: seksuele gezondheid van LHBT’s in Nederland 2013. Utrecht: Rutgers WPF. Verkregen van https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/lhbt-s/eenwereld-van-verschil/52445.
 18. De Graaf, H. & Wijsen, C. (2017). Seksuele gezondheid in Nederland 2017. Utrecht: Rutgers WPF. Verkregen van https://www.rutgers.nl/feiten-encijfers/seksuele-gezondheid-en-gedrag/seksuele-gezondheid-nederland-2017.
 19. De Vries A.L.C. & Cohen-Kettenis P.T. (2012). Clinical management of gender dysphoria in children and adolescents: the Dutch approach. Journal of Homosexuality, 59, 301–320.
 20. De Vries, A.L.C., Steensma, T.D., Cohen-Kettenis, P.T., VanderLaan, D.P. & Zucker, K.J. (2016). Poor peer relations predict parent- and self-reported behavioral and emotional problems of adolescents with gender dysphoria: a cross-national, cross-clinic comparative analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 25, 579–588.
 21. Dewinter, J., De Graaf, H. & Begeer, S. (2017). Sexual orientation, gender identity, and romantic relationships in adolescents and adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2927–2934.
 22. Dhejne, C., van Vlerken, R.H.T., Heylens, G. & Arcelus, J. (2016). Mental health and gender dysphoria: a review of the literature. International Review of Psychiatry, 28, 44–57.
 23. Gender Spectrum (2018). Understanding Gender. Verkregen van https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/.
 24. George, R. & Stokes, M.A. (2018). A quantitative analysis of mental health among sexual and gender minority groups in ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48, 2052–2063.
 25. Goddings, A.L., Mills, K.L., Clasen, L.S., Giedd, J.N., Viner, R.M. & Blakemore, S.J. (2014). The infl uence of puberty on subcortical brain development. Neuroimage, 88, 242–51.
 26. Gonzalez, C.A., Gallego, J.D. & Bockting, W.O. (2017). Demographic characteristics, components of sexuality and gender, and minority stress and their associations to excessive alcohol, cannabis, and illicit (noncannabis) drug use among a large sample of transgender people in the United States. The Journal of Primary Prevention, 38, 419–445.
 27. Green, T., Flash, S. & Reiss, A.L. (2018). Sex differences in psychiatric disorders: what we can learn from sex chromosome aneuploidies. Neuropsychopharmacology, doi:10.1038/s41386-018-0153-2.
 28. Hendricks, M.L. & Testa, R.J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: an adaptation of the minority stress model. Professional Psychology: Research and Practice, 43, 460–467.
 29. Joel, D. & McCarthy, M.M. (2017). Incorporating sex as a biological variable in neuropsychiatric research: where are we now and where should we be? Neuropsychopharmacology, 42, 379–385.
 30. Keuzekamp, S. (2012). Worden wie je bent. Sociaal en Cultureel Planbureau. Verkregen van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Worden_wie_je_bent.
 31. King, M., Semlyen, J., Tai, S.S., Killaspy, H., Osborn, D., Popelyuk, D. & Nazareth, I. (2008). A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self-harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry, 8, 70.
 32. Kleinplatz, P.J. & Diamond, L.M. (2014). Sexual diversity. In D.L. Tolman & L.M. Diamond (Eds.), APA handbook of sexuality and psychology: vol. 1. Person-based approaches (Chapter 9). Washington DC, American Psychological Association.
 33. Kuyper, L. (2017). Transgender personen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau. Verkregen van http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Transgender_personen_in_Nederland.
 34. Kuyper, L. (2018). Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa. Sociaal en Cultureel Planbureau. Verkregen van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Opvattingen_over_seksuele_en_genderdiversiteit_in_Nederland_en_Europa.
 35. Kuyper, L. & Wijsen, C. (2014). Gender identities and gender dysphoria in the Netherlands. Archives of Sexual Behavior, 43, 377-385.
 36. Lee, P.A., Nordenström, A., Houk, C.P., Ahmed, S.F., Auchus, R. et al. (2016). Global Disorders of Sex Development update since 2006: perceptions, approach and care. Hormone Research in Paediatrics, 85, 158–180.
 37. Mendoza, N. & Motos, M.A. (2013). Androgen Insensitivity Syndrome. Gynecological Endocrinology, 29, 1–5.
 38. Meyer, I.H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674–697.
 39. Needham, B.L. & Austin, E.L. (2010). Sexual orientation, parental support, and health during the transition to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 39, 1189–1198.
 40. Øien, R.A., Cicchetti, D.V. & Nordahl-Hansen, A. (2018). Gender dysphoria, sexuality and autism spectrum disorders: a systematic map review. Journal of Autism and Developmental Disorders, doi:10.1007/s10803-018-3686-7.
 41. Pega, F., Gray, A., Veale, J.F., Binson, D. & Sell, R.L. (2013). Toward global comparability of sexual orientation data in official statistics: a conceptual framework of sexual orientation for health data collection in New Zealand’s official statistics system. Journal of Environmental and Public Health, 2013. doi:10.1155/2013/473451.
 42. Raaijmakers, D., Marissen, M.A.E. & Mayer, B. (2018). The Gender Minority Support Model: general and transgender-related social support lowers internalized transphobia and improves quality of life of transgenders. Masterscriptie Klinische Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 43. Raznahan, A., Lee, N.R., Greenstein, D., Wallace, G.L., Blumenthal, J.D. et al. (2016). Globally divergent but locally convergent X- and Y-chromosome influences on cortical development. Cerebral Cortex, 26, 70–9.
 44. Ristori, J. & Steensma, T.D. (2016). Gender dysphoria in childhood. International Review of Psychiatry, 28, 13-20, doi:10.3109/09540261.2015.1115754.
 45. Ritchie, S.J., Cox, S.R., Shen, X., Lombardo, M.V., Reus, L.M. et al. (2018). Sex differences in the adult human brain: evidence from 5216 UK Biobank participants. Cerebral Cortex, 28, 2959–2975.
 46. Rosario, M. & Schrimshaw, E.W. (2014). Theories and etiologies of sexual orientation. In D.L. Tolman & L.M. Diamond (Eds.), APA handbook of sexuality and psychology: vol. 1. Person-based approaches (Chapter 18). Washington, DC, American Psychological Association.
 47. Ruigrok, A.N., Salimi-Khorshidi, G., Lai, M-C., Baron-Cohen, S., Lombardo, M.V. et al. (2014). A meta-analysis of sex di‚ erences in human brain structure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 39, 34–50.
 48. Savin-Williams, R.C. (2017). Mostly straight: sexual fl uidity among men. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.
 49. Savin-Williams, R.C (2016). Sexual orientation: categories or continuum? Commentary on Bailey et al. (2016). Psychological Science in the Public Interest, 17, 37-44.
 50. Schöttle, D., Briken, P., Tüscher, O. & Turner, D. (2017). Sexuality in autism: hypersexual and paraphilic behavior in women and men with high-functioning autism spectrum disorder. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19, 381–393.
 51. Speiser, P.W., Arlt, W., Auchus, R.J., Baskin, L.S., Conway, G.S. et al. (2018). Congenital Adrenal Hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase defi ciency: an endocrine society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, doi:10.1210/jc.2018-01865.
 52. Strang, J.F., Meagher, H., Kenworthy, L., de Vries, A.L.C., Menvielle, E. et al. (2018). Initial clinical guidelines for co-occurring autism spectrum disorder and gender dysphoria or incongruence in adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 47, 105–115.
 53. Van de Grift, T.C., Elaut, E., Cerwenka, S.C., Cohen-Kettnis, P.T. & Kreukels, B.P.C. (2018). Surgical satisfaction, quality of life, and their association after gender-affirming surgery: a follow-up study. Journal of Sex & Marital Therapy, 44, 138-148.
 54. Warren, J.C., Smalley, K.B. & Barefoot, K.N. (2016). Psychological well-being among transgender and genderqueer individuals. International Journal of Transgenderism, 17, 114–123.
 55. World Health Organization (WHO). (2018). Gender, Equity and Human Rights: Gender. Verkregen van http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/.
 56. Wiepjes C.M., Nota N.M., de Blok C.J.M., Klaver, M., de Vries, A.L.C. et al. (2018). The Amsterdam cohort of gender dysphoria study (1972–2015): trends in prevalence, treatment, and regrets. The Journal of Sexual Medicine, 15, 582–590.
 57. Wierenga, L.M., Bos, M.G.N., Schreuders, E., van de Kamp, F., Peper, J.S. et al. (2018). Unraveling age, puberty and testosterone e‚ ects on subcortical brain development across adolescence. Psychoneuroendocrinology, 91, 105–114.
 58. Zucker, K.J. & Lawrence, A.A. (2009). Epidemiology of gender identity disorder: recommendations for the standards of care of the world professional association for transgender health. International Journal of Transgenderism, 11, 8–18.
 59. Zucker, K.J., Lawrence, A.A. & Kreukels, B.P.C. (2016). Gender dysphoria in adults. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 217–247.