Samenvatting

RETURN TO WORK AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY J.M. VAN VELZEN
Acquired brain injury (ABI) is known to be one of the most disabling diseases, aff ecting neurological, psychiatric and cognitive functions. As a result, returning to normal life, including work, is not always self-evident. Because specialized ABI knowledge is available from the team of professionals of a rehabilitation centre, it can be expected that part of the return to work support can be provided during rehabilitation. In her thesis, Judith van Velzen performed several studies to provide insight into the process of return to work after ABI, and the possibilities of supporting the return to work process of people with ABI during rehabilitation. She also gave a description of an early vocational rehabilitation intervention and illustrated it by providing a case description.


846 Weergaven
3 Downloads
Log in
Stel je voor: je hebt een baan, staat midden in het leven en je loopt hersenletsel op. Is terugkeren naar je werk dan wel vanzelfsprekend? Ieder jaar krijgen tienduizenden mensen in Nederland met deze vraag te maken. Judith van Velzen deed promotieonderzoek naar terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel. Zij keek met welke problemen mensen met hersenletsel geconfronteerd worden en hoe zij vanuit de revalidatie geholpen kunnen worden bij hun proces van terugkeer naar werk.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt gedefinieerd als ‘hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening’ (Carlier & Kramer, 2006)1. De oorzaak kan traumatisch zijn (zoals bij een verkeersongeval, een val of een messteek in het hoofd) of niet-traumatisch (zoals bij een beroerte of infectie). Per jaar worden er in Nederlandse ziekenhuizen zo’n 60.000 mensen geregistreerd met niet-progressief NAH: ongeveer 15.000 met een traumatische en ongeveer 45.000 met een niet-traumatische oorzaak (Wilken & Kessels-Buikhuisen, 1994)19. Het werkelijke aantal mensen dat NAH oploopt ligt waarschijnlijk nog hoger omdat niet iedereen in een ziekenhuis terechtkomt en dus niet geregistreerd wordt. Geschat wordt dat in totaal ongeveer 500.000 mensen in Nederland last hebben van de gevolgen van NAH (Stokman et al., 2011). Door het hersenletsel kunnen er fysieke gevolgen (zoals verlamming, spasticiteit of pijn), cognitieve gevolgen (zoals verminderd geheugen, verminderd leervermogen of verminderd inzicht

Literatuurlijst

 1. Carlier, J.M. & Kramer, G.J.A. (2006). Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Utrecht: Prismant.
 2. Cifu, D.X., Keyser-Marcus, L., Lopez, E., Wehman, P., Kreutzer, J.S., Englander, J. & High, W. (1997). Acute predictors of successful return to work 1 year after traumatic brain injury: a multicenter analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78, 125-131.
 3. Corrigan, J.D., Bogner, J.A., Mysiw, W.J., Clinchot, D. & Fugate, L. (2001). Life satisfaction after traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation16, 543-555. Fadyl, J.K. & McPherson, K.M. (2009). Approaches to vocational rehabilitation after traumatic brain injury: a review of the evidence. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 24, 195-212.
 4. Goossens, P.H., Donker-Cools, B.H.P.M., Van Velzen, J.M. & Wind, H. (2012)
 5. De richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Arbeidsparticipatie (2011): Wat is relevant voor de revalidatiegeneeskunde? Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 34, 32-36.
 6. Jones, C. (1979). Glasgow Coma Scale. The American Journal of Nursing, 79, 1551-1553.
 7. Shames, J., Treger, I., Ring H. & Giaquinto, S. (2007). Return to work following traumatic brain injury: trends and challenges. Disability and Rehabilitation, 29, 1387-1395.
 8. Steadman-Pare, D., Colantonio, A., Ratcliff , G., Chase, S. & Vernich, L. (2001). Factors associated with perceived quality of life many years after traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 16, 330-342.
 9. Stokman, M., Verhoeff , H. & Heineke, D. (2011). Navigeren naar Herstel. Bouwstenen voor clientgerichte en samenhangende zorg ten behoeve van mensen met een hersenletsel. Den Haag: Hersenstichting Nederland.
 10. Treger, I., Shames, J., Giaquinto, S. & Ring, H. (2007). Return to work in stroke patients. Disability and Rehabilitation, 29, 1397-1403.
 11. Tyerman, A. (2012). Vocational rehabilitation after traumatic brain injury: models and services. NeuroRehabilitation, 31, 51-62.
 12. Van Bennekom , C.A.M. & Van Heugten, C.M. (2006). Revalidatie na een beroerte 1: langetermijngevolgen. In: C.L. Franke & M. Limburg (Eds.). Handboek Cerebrovasculaire aandoeningen (p. 317-330). Utrecht: De Tijdstroom.
 13. Van Velzen, J.M. (2014). Return to work after acquired brain injury. (Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam). Enschede: Ipskamp.
 14. Van Velzen, J.M., Van Bennekom, C.A., Edelaar, M.J., Sluiter, J. K. & Frings-Dresen, M.H. (2009a). Prognostic factors of return to work after acquired brain injury: a systematic review. Brain Injury, 23, 385-395.
 15. Van Velzen, J.M., Van Bennekom, C.A., Edelaar, M.J., Sluiter, J. K. & Frings-Dresen, M.H. (2009b). How many people return to work after acquired brain injury?: a systematic review. Brain Injury, 23, 473-488.
 16. Van Velzen, J.M., Van Bennekom, C.A., Van Dormolen, M., Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, M.H. (2011). Factors infl uencing return to work experienced by people with acquired brain injury: a qualitative research study. Disability and Rehabilitation, 33, 2237-2246.
 17. Van Velzen, J.M., Van Bennekom, C.A., Van Dormolen, M., Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, M.H. (2015a). Evaluation of the implementation of the protocol of an early vocational rehabilitation intervention for people with acquired brain injury. Disability and Rehabilitation, Mar 4:1-9. [Epub ahead of print].
 18. Van Velzen, J.M., Van Bennekom, C.A., Sluiter, J. K. & Frings-Dresen, M.H. (2015b). Early vocational rehabilitation after acquired brain injury: a structured and interdisciplinary approach. Journal of Vocational Rehabilitation, 42, 31-40.
 19. Wilken, J.P. & Kessels-Buikhuisen, M. (1994). Niet-aangeboren hersenletsel in beeld. In: R. Cremer. Hersenaandoeningen (p.8). In: J.H.B.M. Willems, N.H.T. Croon, J.W. Koten (Eds.). Handboek Arbeid en Belastbaarheid (D4). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 20. World Health Organization (2002). International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO.