Samenvatting

Escaping the reign of an eating disorder: nonviolent resistance as an intervention in the treatment of anorexia nervosa

I.G. Meijer, E. Thiadens, L. Terpstra, E. W. M. J. Utens

When a child suffers from an eating disorder this has a major impact on the family. Non-violent resistance can be used as a supplement to regular treatment. Parents learn to deal with the eating disorder in a nonviolent way, to persevere with the help of a support network and to strengthen the relationship with their child. This increases parents’ capabilities of dealing with the eating disorder.


697 Weergaven
24 Downloads
Log in
Als een kind lijdt aan een eetstoornis, heeft dit grote impact op het gezin Een nieuwe benadering gebruikt de methode Geweldloos Verzet als aanvulling op de reguliere behandeling. Ouders leren op geweldloze manier de strijd tegen de eetstoornis aan te gaan, dit vol te houden met behulp van een steunnetwerk en de liefdevolle verbinding met hun kind te versterken. Daarmee wordt de draagkracht van ouders groter, aldus Irene Meijer en collega’s. ‘Het gaat niet om ‘winnen’ of ‘gelijk krijgen’.’

Inleiding

Tijdens de coronapandemie zijn eetstoornissen, en met name anorexia nervosa bij kinderen, flink toegenomen (Forse stijging aantal crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit een eetstoornissen bij jeugd ggz, 2020). Anorexia nervosa is een ernstige psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door een te lage energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte waardoor een te laag lichaamsgewicht ontstaat. Daarnaast bestaat er een intense vrees om aan te komen en is de perceptie van de lichaamsvorm of het gewicht verstoord (dsm-5; American Psychiatric Association (APA), 2014). Per jaar komen er ongeveer 1300 nieuwe Nederlandse patiënten bij (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2017).

De life-timeprevalentie van anorexia nervosa volgens dsm-5-criteria wordt geschat op 1,7% bij jonge vrouwen in een groot Nederlands cohortonderzoek onder adolescenten (Smink et al., 2014). Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar anorexia nervosa begint doorgaans in de adolescentie of jongvolwassenheid. In de

Literatuurlijst

 1. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders (5th ed.). Arlington: Author.
 2. Coomber, K., & King, R. (2012). Coping strategies and social support as predictors and mediators of eating disorder carer burden and psychological distress. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47, 789-796.
 3. ‘Forse stijging aantal crisismeldingen jongeren met suicidaliteit een eetstoornissen bij jeugd ggz’ (2020). De Nederlandse GGZ. Geraadpleegd op 4 februari 2022 van https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/forse-stijging-aantal-crisismeldingen-jongeren-met-suicidaliteit-en-eetstoornissen-bij-jeugd-ggz
 4. Herpertz-Dahlmann, B., Van Elburg, A., Castro-Fornieles, J. & Schmidt, U. (2015). ESCAP Expert Paper: New developments in the diagnosis and treatment of adolescent anorexia nervosa- a European perspective. European Child and  Adolescent Psychiatry, 24, 1153-1167.
 5. Kyriacou, O., Treasure, J. & Schmidt, U. (2008). Understanding how parents cope with living with someone with anorexia
 6. nervosa: Modelling the factors that are associated with carer distress. International Journal of Eating Disorders, 41, 233-242.
  Lock, J. (2015). An Update on Evidence-Based Psychosocial Treatments for Eating Disorders in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44, 707-721.
 7. Meijer, I. G., Terpstra, L. & Utens, E, (in preparation, 2022). Non-violent resistance: the influence on parental stress and parent-child interaction in families dealing with an adolescent with anorexia nervosa.
 8. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2013; aanpassing 2017). Richtlijn: voeding en eetgedrag.
 9. Omer, H., & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 10. Ottenbros, R., & Van der Stelt, M. (2016). Draaiboek oudertraining Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag. Interne publicatie. Amsterdam: De Bascule.
 11. Rhind, C., Salerno, L., Hibbs, R., Micali, N., Schmidt, U., Gowers, S., Macdonald, P., Goddard, E., Todd, G., Tchanturia, K., Lo Coco, G. & Treasure, J. (2016). The Objective and Subjective
 12. Caregiving Burden and Caregiving Behaviours of Parents of Adolescent With Anorexia Nervosa. European Eating Disorders Review, 24, 310-319.
 13. Salerno, L., Rhind, C., Hibbs, R., Micali, N., Schmidt, U., Gowers, S., Macdonald, P., Goddard, E., Todd, G., Lo Coco, G., & Treasure, J. (2016). An examination of the impact of care giving styles (accommodation and skilful communication and support) on the one year outcome of adolescent anorexia nervosa: Testing the assumptions of the cognitive interpersonal model in anorexia nervosa. Journal of Affective Disorders, 191, 230-6.
 14. Smink, F., Van Hoeken, D., Oldehinkel, A. & Hoek, H. (2014). Prevalence and severity of DSM-5 eating disorders in a community cohort of adolescents. International Journal of Eating Disorders, 6, 610-619.
 15. Steinhausen, H.C. (2002). The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. American Journal of Psychiatry, 159, 1284-1293.
 16. Treasure, J., Murphy, T., Szmukler, T., Todd, G., Gavan, K., & Joyce, J. (2001). The experience of caregiving for severe mental illness: a comparison between anorexia nervosa and psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 343–347.
 17. Van Gink, K., Visser, K., Popma, A., Vermeiren, R., Van Domburg, L., Van der Stegen, B., & Jansen, L.  (2018).
 18. Implementing Non-violent Resistance, a Method to Cope with Agression in Child and Adolescent Residential Care:  Exploration of Staff Members Experiences. Archives of Psychiatric Nursing, 32, 353-359.
 19. Van Son, G.E., Van Hoeken, D., Bartelds, A.I.M, Van Furth, E.F. & Hoek, H.W. (2006). Time trends in the incidence of eating disorders: A primary care study in the Netherlands. International Journal of Eating Disorders, 39, 565-569.
 20. Zabala, M. Macdonald, P., & Treasure, J. (2009). Appraisal of caregiving burden, expressed emotion and psychological distress in families of people with eating disorders. European Eating Disorders Review, 24, 310-319.