Lees verder
De weg van reflex naar rede

Geconfronteerd worden met een tuchtzaak is voor iedere zorgprofessional een grote stressor. Het moeten doorlopen van de betreffende procedure maakt het meestal nog erger. Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) problemen bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak. De ervaring leert dat veel zorgprofessionals totaal niet zijn voorbereid op de confrontatie met het medisch tuchtrecht. Het overvalt ze, ze weten niet wat hen te wachten staat en wat ze moeten doen. Laat staan dat ze de gevolgen overzien en weten te verwerken.


Het symposium heeft als doel handvatten te bieden om beter toegerust te zijn bij een mogelijke klacht of tuchtzaak.


Tijdens het symposium ‘Klachten en Tuchtrecht in de Zorg’ komt onder voorzitterschap van Rob Barnasconi het hele proces aan de orde waarmee een zorgverlener in dit stresserende traject te maken krijgt. Verschillende zorgprofessionals, onderzoekers en juristen behandelen de hele weg die wordt doorlopen. Van achtereenvolgend de kans klachten überhaupt te voorkomen door een conflict te benoemen, de mogelijke rol van de klachtenfunctionarissen en geschillencommissies tot en met het doorlopen van een tuchtrechtzaak.

Al met al een belangrijke bijeenkomst waar we u graag op donderdag 12 maart 2020 in Amsterdam ontmoeten.

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor alle professionals met een BIG-registratie, advocaten en overige juristen. Andere betrokken professionals zijn ook van harte uitgenodigd.

Accreditatie is toegekend voor

Voor deze bijeenkomst is accreditatie is in behandeling bij

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) (hieronder vallen o.a. NVvP en ABSg);
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP);
  • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP);
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals;
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
  • Accreditatiebureau FGzPt.

Advocaten kunnen middels een certificaat de punten laten bijschrijven o.b.v. artikel 4.4 lid 4 (Wet- en regelgeving van de NOvA).

Plaats

De Rode Hoed te Amsterdam

Datum en tijd

vrijdag 12 maart 2020 (09:00 – 16:30 uur)

Meer informatie en aanmelden